Home / Videolar / Kuzey Ormanlarını Yokeden İktidar

Kuzey Ormanlarını Yokeden İktidar

1milyon ağacı katleden ve 1 milyon 610 binini de katledecek olan 3.RANT KÖPRÜSÜ PROJESİ’ne DUR DE !

3. Rant Köprüsü, T.C. Anayasası’nın 169. Maddesinde; “Devlet, ormanların korunması ve sahalarının genişletilmesi için gerekli kanunları koyar ve tedbirleri alır. (…) Ormanlara zarar verebilecek hiçbir faaliyet ve eyleme müsaade edilemez. Ormanların tahrip edilmesine yol açan siyasî propaganda yapılamaz.” denilmektedir. Oysaki 3. Köprü Projesi ile Devlet asli görevlerinden biri olan ormanların korunması görevini yerine getirmemekte, bu konuyu bir siyasi propaganda, seçim malzemesi haline getirerek başta Başbakanlık nezdinde olmak üzere suç işlemektedir. Aynı zamanda 3. Köprü Projesi, Anayasa’nın “Tarih, Kültür Ve Tabiat Varlıklarının Korunması” başlığı altındaki “Devlet, tarih, kültür ve tabiat varlıklarının ve değerlerinin korunmasını sağlar, bu amaçla destekleyici ve teşvik edici tedbirleri alır” ifadesine yer veren 63. Maddesi’ne de aykırıdır.
3. Rant Köprü Projesi ve Kuzey Marmara Otoyolu için belirlenmiş olan Garipçe-Poyrazköy hattının neredeyse tamamı ormanlık alanlardan geçmekte ve proje, İstanbul’un ve Kuzey Marmara’nın kalan son doğal varlıklarını, ormanlık alanlarını, tarım alanlarını ve su havzalarını imara açmaktadır. Oysaki Devlet orman ve su havzalarını korumak ile yükümlüdür.
Son orman alanları, su havzaları, verimli tarım alanları üzerine kurulacak, yani son doğal yaşam alanlarımızı yok edecek; hava kirliliğini artırıp nefes almamızı önleyecek, şehri kuzeye doğru genişletip betonlaşmayı, çarpık kentleşmeyi ve trafiği daha da artıracak, yaban hayatı tahrip edecek, yapılacağı bölgede yaşayan köylüleri yerinden edip yoksullaştıracak, büyük sermaye gruplarını zengin edecek, daha şimdiden Orman ve Su işleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun verdiği rakama göre 250.000, STK’ların verilerine göre 1 milyon ağacı katleden ve 1 milyon 610 binini de katledecek olan 3.RANT KÖPRÜSÜ PROJESİ’ne DUR DE !

Dünyalılar

Rastgele Haber

Yeniden Üretim Araçlarını Ele Geçirmek

1. Bulaşıkları yıkamanın 2. Seks yapmanın 3. Küçük bir çocuğa uykudan önce masal okumanın 4. …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir