Almanya’da Yenilenebilir Enerji Atağı

Almanya’da güneş enerjisinden elektrik üretiminde büyük sıçrama

Alman Güneş Endüstrisi Birliği’nin (BSW) verilerine göre sekiz milyon hanenin yıllık
elektrik ihtiyacı güneş enerjisinden karşılandı. Böylece güneş enerjisinin elektrik
üretimindeki payı bir yılda yüzde 45 oranında artmış oldu. Almanya’da güneşin enerji
üretimindeki payı üç yılda dört kat artarken, aynı zaman zarfında güneş enerjisi tesisatı
maliyetleri de yarı yarıya azaldı.

Güneş Endüstrisi Birliği Başkanı, Körnig, özel güneş tesisatıyla kazanılan elektriğin artık enerji şirketlerinden alınan elektrikten ucuza geldiğini ve foto voltaj teknolojisinin Almanya’nın elektrik ihtiyacının yüzde beşini karşıladığını sözlerine ekledi.

Almanya elektrik üretiminde yenilenebilir enerjinin payını 2020 yılında %35’e, 2050 yılında %80’e çekmeyi hedefliyor.

Güneş enerjisi potansiyel olarak dünyanın en büyük enerji kaynağını oluşturuyor. Sadece Sahra Çölü’nün %1’ine Güneş panelleri döşense tüm dünyanın enerji ihtiyacını karşılayabilir. AB 2050 yılına kadar Sahra çölünde 400 milyar euroluk güneş enerjisi tarlaları yerleştirmeyi hedefliyor.

Avrupa artık nükleer, kömürlü ve doğalgazlı termik santrallerini kapatmaya ve başta güneş
olmak üzere yenilenebilir enerjiye geçmeye çalışıyor. Ancak Avrupa’dan çok daha fazla güneş alan Türkiye’de güneş enerjisine yatırım yapmak yerine hâlâ çok sayıda termik santral
kuruluyor, nükleer santral inşa etmek için yoğun bir çaba sarf ediliyor.

www.dunyalilar.org

Ocak 2013

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir