Anarşist Amentü[*]

1. Anarşizmin Terörizm ve şiddetle alakası yoktur. Anarşistler teröristlere ya da güya kurtuluş hareketlerine yardım, destekte bulunmaz ve sempati duymazlar.

2. Anarşizm sorumsuzluk, parazitlik, kriminallik, nihilistlik ve ahlaksızlık değildir. En yüksek derecede ethik ve kişisel sorumluluk gerektirir.

3. Anarşizm örgütlenmelere karşı düşmanlık anlamına gelmez. Anarşist örgütlenmeler, olabildiğince barışçıl toplumsal düzenin varolduğu gönüllülük üzerine oturur.

4. Anarşistler kararlı devlet karşıtlarıdırlar ve ne “sınırlı devlet”, ne de refah devleti”ni savunurlar.

5. Anarşistler her türlü cebr ve zora karşıdırlar.

6. Yoksulluk, bağnazlık, seksizm ve doğanın yok edilmesiyle mücadele devletin başarıyla üstesinden gelinebileceği sorunlar değildir. Bundandır ki, Anarşistler vergilere, sansüre, hükümetlerin bu tarz uygulamalarına ve güya pozitif ayrımcılıklara da karşıdırlar.

7. Anarşistlerin günah keçisine ihtiyacı yoktur. Yoksulluk ve doğanın tahribine sonuçta sadece uluslarüstü kurumlar, IMF, ABD, “Gelişmiş Ülkeler”, Emperyalizm, ya da diğer şeytani figürler neden olmamakta, tüm bunlar tahakkümün hakimiyetinden kaynaklanmaktadır. Ancak tahakkümün kaldırılmasıyla bu problemlerin üstesinden gelinebilir.

8. Anarşizm özel herhangi bir ekonomik sistem ileri sürmez. Ekonominin tahakkümcü olmayan ve gönüllü örgütlenmelerle oluşmasını arzu eder.

9. Anarşistler hizipci ya da ütopyacı değillerdir. Devletçiliğin ve tahakkümün azaltılmasına ve otoriter ilişkilerin yerine gönüllü ilişkilerin konulduğu  her türlü çabaya sempatiyle yaklaşırlar.

Lerry Gambone

Çev.: Numan Bey

[*] Bu Amentü İngiltere de yılda iki defa yayınlanan “Total Liberty, A journal of Evolutionary Anarchism” adlı derginin Bahar/Yaz 2006 sayısından çevirilmiştir.

www.dunyalilar.org

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir