Anasayfa / Arka Bahçemiz (page 117)

Arka Bahçemiz

Kurutan Bakış: Nazar

Nazar inancı hemen hemen her kültürde bulunur. Eski Roma’da kem göze sahip profesyonel büyücüler bir kişinin düşmanlarını büyülemek için kiralanırdı. Bütün Çingeneler kem gözlü olmakla suçlanırdı. Bu, Hindistan ve Yakındoğu boyunca da yaygın ve insanların çokça çekindiği bir olaydı. Ortaçağ’a gelene kadar …

Yazının devamı için...

Clara Zetkin, Kadın Direnişinin Başlangıcı

Kadın hareketinde birliğe giden uzun yolun başlangıcı… Her şey II. Enternasyonal’in 1910 yılında yapılan kadın konferansında bir öneriyle başladı, kuşkusuz hemen orada bitmedi. Clara Zetkin’in doğup yaşadığı yıllarda (Doğum T: 1857,Wiederau) kızların ilkokuldan sonra eğitim görmesi ve bir meslek sahibi olması hoş …

Yazının devamı için...

Oğlumu Verin Bana, Ölü Ya da Diri…

  Hiçbir ana yavrusunu ölsün diye doğurmaz, yaşasın, toprağa kök salsın, yeni nesillere vesile olsun, tomurcuklar bıraksın diye doğurur, bağrına basar, emek verir, zorluklara katlanır. Savaşlar, çatışmalar en çok anaları yaralar, onları can evinden vurur. Kendileri hayatta kalmayı başarabilseler bile …

Yazının devamı için...

Birleşmiş Milletler Sözleşmeleri

Biyoçeşitlilik, insan hakları, sığınma hakkı, engellilerin haklarına ilişkin sözleşmeler, halkların barış hakkı, ırk ayrımcılığını reddeden anlaşmalar, işkenceye karşı ortak mücadele, soykırım suçlarına karşı koyma gibi bir çok konuda uluslararası antlaşmalar var ve bu sözleşmeler neredeyse tüm devletler tarafından imzalanmış ve …

Yazının devamı için...

Orta Asya’da Dini Ekstremizm Yaygınlaşabilir mi?

Orta Asya bölgesinde günümüzde güncel olan dini aşırılıkların, bunların nedenlerinin ve mevcut durumlardan olası çıkış yolları… Konu seçimini etkileyen neden ise, dinci örgütler tarafından yürütülen dinci ekstremizmin günümüzdeki Orta Asya bölgesindeki devletler açısından mevcut aşırılık çeşitlerinin içerisinde en tehlikelisini temsil etmesidir (örn, bu konuda bkz.: …

Yazının devamı için...

Gölgenin Bilgeliği: Bozulmuş Bilgi Çağında Sanat

Bir gün, Diyojen güneşlenirken, Büyük İskender yanına giderek ona istediği herhangi bir şeyi kendisine bahşedebileceğini söyler. Diyojen “Güneşimden az çekil” diye karşılık verir. “Görünebilir bir görünmez vardır; gözden uzak tutarak gizli tutabileceğim, görünenin görünmez düzeni. Bu görünmez, yapay bir şekilde gözden …

Yazının devamı için...

Kapitalizmden Sonra Hayat: Piyasa Diktatörlüğüne Alternatifler

Ne üreteceğimize, nasıl üreteceğimize ve üretilenlerin nasıl bölüşüleceğine piyasanın karar verdiği bir dünyada yaşıyoruz. Eğer piyasa yoluyla değilse, bu konuları başka nasıl çözebiliriz? Piyasanın, kaynakları ve malları oldukça kötü bir şekilde bölüştürdüğünü vurgulamak önem taşıyor. Az sayıda insan, toplumun üretim …

Yazının devamı için...

Yalnız Başına Yürüme Cesareti

Yalnız olmayı göze almak, yalnız yürümeye cesaret etmek, kulakları sağır ederek büyüyen hakaretlere gülüp geçmek ve tarihin incelen terazisine güvenmek, vicdanına inanmaktır aydın olmak… Bir an gelir ve yalnız kalır insan. Kalabalıklar aynı hızla akıp gider yanından, bağırış, çağırış, hır gür …

Yazının devamı için...

Savaşların Yol Açtığı Ruhsal Yıkımlar

Savaşların tarihi insanlık tarihi kadar eskidir. Tarih öncesi dönemlerde ve ilkel topluluklarda savaş, var kalabilmenin ve yaşamı sürdürebilmenin bir koşulu olarak insan ile doğanın diğer tüm güçleri arasında sürdürülen bir mücadele iken; modern kapitalist dünyada savaş egemenlik kurmanın ötesinde yeni …

Yazının devamı için...

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi

Devletler, önceleri, baskıya dayanan bir anlayışla yönetilmekteydi. Bu anlayışa son vermek amacıyla 1215 yılında İngiltere Kralı’na kabul ettirilen bildiri olan Magna Carta, insan hakları kavramının ilk belgesi sayılır. İnsan hakları konusunda yayımlanan bir diğer önemli bildiri ise, Amerika’da yayımlanan Bağımsızlık Bildirgesi’dir. Özgürlük, eşitlik ve …

Yazının devamı için...