Bunları Biliyor musunuz?

 • Türkiye’de son 64 yılda 68.214 orman yangını yaşandığını…
 • Dubai’de suyun, benzinden 4 kat pahalı olduğunu…
 • Türkiye’nin % 90’ının erozyonla karşı karşıya olduğunu…
 • Denizlerdeki çöplerin her yıl 1 milyondan fazla deniz kuşunu öldürdüğünü…
 • Bir duşta ortalama 50 litre, bir banyoda 150 litre su tüketildiğini…
 • Mercan ve kabuklu deniz hayvanlarının bazı türlerinin sayılarının; bilezik, kolye gibi süs eşyası yapmak için toplandığından çok azaldığını…
 • Gerekmediği zamanlarda bir saniyeliğine bile olsa ışığı kapatarak enerji tasarrufu sağlayacağınızı…
 • Plastiğin doğada yok olma süresinin 1000 yıl olduğunu…
 • Dünyada iş dünyasının yazı kağıtları ve fotokopilerden yılda yaklaşık 1 milyon ton atık kağıt ürettiğini…
 • % 100 geri dönüşümlü kağıttan üretilmiş bir ton kağıdın; 17 ağaç, 4100 kws enerji ve yaklaşık 26.5 m3 suyun tasarruf edilmesi anlamına geldiğini…
 • Tek bir bilgisayarın üretiminde yaklaşık 33 ton su kullanıldığını ve 63 kg çöp ortaya çıktığını…
 • Doğal kaynakların % 30’unun son 30 yıl içinde yok olduğunu…
 • Ormanların, 50 metre genişliğindeki bir parkın trafik gürültüsünü 20-30 desibel azalttığını…
 • Tuz Gölü’nün, küresel ısınma sonucunda değil yanlış su politikaları nedeni ile kuruduğunu…
 • Türkiye’nin son 80 yabani ceylanının Urfa bozkırlarında yaşadığını…
 • Devlet Su İşleri’nin hesaplamalarına göre, Türkiye’de 2030 yılında doğal sulak alanların neredeyse tamamının yok olmasının beklendiğini…
 • Ülkemizdeki 451 canlı türünün, yeryüzünde başka hiçbir noktada yaşamadığını ve yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu…
 • Kuraklık, besin kaynaklarının yok olması ve yuva alanlarının zarar görmesi nedeniyle son 20 yıl içinde Türkiye’de leyleklerin yüzde 50’den fazla azaldığını…
 • AB Çevre Ajansı’na göre her yıl sadece Avrupa Birliği’nde 1.3 milyar ton atık ortaya çıktığını ve bunun yaklaşık 40 milyon tonunun tehlikeli atık olduğunu…
 • Elektronik atıkların diğer atıklardan 3 kat daha hızlı arttığını, sadece ABD’de elektronik atık durumunda olan 500 milyondan fazla bilgisayar olduğunu…
 • Sadece ABD Kalifornia’da, her gün 10.000’den fazla bilgisayar ve TV’nin e-atık haline geldiğini ve Kalifornia’da altı milyondan fazla stokta bilgisayar ve TV atığı bulunduğunu…
 • Solunum yetersizliği, astım, bronşit, halsizlik, iştahsızlık, kanser ve anemi gibi rahatsızlıklarının nedenleri arasında hava kirliliğinin büyük rol oynadığını…
 • Kent merkezlerindeki kurşun emisyonlarının % 100’ünden özellikle motorlu taşıtların sorumlu olduğunu…
 • AB Çevre Ajansı’na göre her yıl sadece Avrupa Birliği’nde 1.3 milyar ton atık ortaya çıktığını ve bunun yaklaşık 40 milyon tonunun tehlikeli atık olduğunu…
 • Ülkemizde kişi başına yılda ortalama yaklaşık 584 kg katı atık üretildiğini…
 • Dünyada 1 milyar insan sağlıklı sudan mahrum olduğunu…
 • Türkiye’nin ormanlarının yalnızca % 4’ünün koruma statüsü altında olduğunu…

Derleyen: Deniz KARTAL

Ocak 2013

www.dunyalilar.org

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir