Arka Bahçemiz

Yalnız Başına Yürüme Cesareti

Yalnız olmayı göze almak, yalnız yürümeye cesaret etmek, kulakları sağır ederek büyüyen hakaretlere gülüp geçmek ve tarihin incelen terazisine güvenmek, vicdanına inanmaktır aydın olmak… Bir an gelir ve yalnız kalır insan. Kalabalıklar aynı hızla akıp gider yanından, bağırış, çağırış, hır gür …

Yazının devamı için...

Savaşların Yol Açtığı Ruhsal Yıkımlar

Savaşların tarihi insanlık tarihi kadar eskidir. Tarih öncesi dönemlerde ve ilkel topluluklarda savaş, var kalabilmenin ve yaşamı sürdürebilmenin bir koşulu olarak insan ile doğanın diğer tüm güçleri arasında sürdürülen bir mücadele iken; modern kapitalist dünyada savaş egemenlik kurmanın ötesinde yeni …

Yazının devamı için...

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi

Devletler, önceleri, baskıya dayanan bir anlayışla yönetilmekteydi. Bu anlayışa son vermek amacıyla 1215 yılında İngiltere Kralı’na kabul ettirilen bildiri olan Magna Carta, insan hakları kavramının ilk belgesi sayılır. İnsan hakları konusunda yayımlanan bir diğer önemli bildiri ise, Amerika’da yayımlanan Bağımsızlık Bildirgesi’dir. Özgürlük, eşitlik ve …

Yazının devamı için...

Çocuk Hakları Sözleşmesi

Sözleşmeyle çocuk haklarının korunması amaçlanmış ve taraf devletlerin sözleşme maddelerine kesinlikle uymaları gerektiği hükme bağlanmıştır. Ancak uygulamada bu hükümlere uyulmadığı açıktır. Emperyalizmin egemenliğinde çocuk hakları eşitsizlikler içinde kaybolup gidiyor. Bu video İstanbul Bilgi Üniversitesi tarafından İnsan Hakları Filmleri Projesi kapsamında hazırlanmıştır. …

Yazının devamı için...

Oğlumun Öğretmenine

  Öğrenmesi gerekli, biliyorum; tüm insanların dürüst ve adil olmadığını. Fakat şunu da öğret ona; her alçağa karşılık bir kahraman, her bencil politikacıya karşılık kendini adamış bir lider vardır. Her düşmana karşılık bir dost olduğunu da öğret ona. Zaman alacak …

Yazının devamı için...

Kafamın İçinde Uçuşan Sorular

Sizlere birkaç sorum olacak… Özünde işçi sınıfı ya da genel anlamda sınıflar ne zaman ortaya çıktı, bu ortaya çıkış bir olgu muydu yoksa zorlama mı? Bugün insanlığın geldiği nokta, teknolojik gelişmeler, uzay araştırmaları, robotlar, insan ömrünün uzaması, hastalıklarla mücadele, ürün …

Yazının devamı için...

Doğa=Sermaye=Servet

2014 Yerel yönetimler seçimlerinin hemen arkasından etkilerini her alanda hissedeceğimiz ‘Büyükşehir Yasası’ bir yandan tartışılırken diğer yandan bir çok yerde uygulamalarını göstermeye başladı bile. AKP geldiği günden itibaren kırsal kesimlerde yaşayan nüfusu çok bulduğunu hep ifade etti, bunu daha çok …

Yazının devamı için...

“Niteliksiz Adam” – Robert Musil

“Bir yazarın meşhur olmadan yaşaması normaldir; yaşamını sürdürmeye yetecek kadar okurunun olmaması ise utanç vericidir.” Tam adı Robert Edler Von Musil’dir. Avusturya – Macaristan İmparatorluğu toprakları içinde yer alan Klagenfurt’da 1880 yılında doğdu, 1942’de Cenevre’de öldü. Dönemin en önemli sanat …

Yazının devamı için...

Kapitalizm, ”Esniyor” Ama Uyumuyor…

Nerede gördüğümü hatırlamadığım bir karikatürde, iki fare konuşturuluyordu. Labirente kapatılmış bu farelerden biri, diğerini çağırıp şöyle diyordu: “oğlum bak, adamı şartladım, şuradaki manivelaya basınca içeri peynir atıyor”. Kimin kimi şartladığının belirsiz olduğu bu düzeneğe benzer bir biçimde, kapitalizm üzerine konuşmayı, …

Yazının devamı için...

Huzursuzluklar Çağı

Yıl 1949, Ahmet Hamdi Tanpınar yeni romanını yayınlıyor. Adı “Huzur” romanının. Var olmaya çabalayan ama sonunda her biri kaybeden huzursuz bireylerin romanı Huzur. Yazıldığı tarihten itibaren, insanların hiç değişmemiş sorunlarıyla hala toplumun en parlak aynası niteliğinde. O zaman plastik değildi belki …

Yazının devamı için...