Din Kültürü ve Ahlak Dersine Girmeyen Azınlıklar Cezalandırılıyor mu?

M.E.B.’in 28-29 Kasım 2013 tarihlerinde yapacağı “Ortaöğretime Geçiş Ortak Sınavları”, Türkçe, Matematik, Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi, Fen ve Teknoloji, T.C. İnkılap Tarihi ve Yabancı Dil derslerinden hazırlanmış sorularla yapılacak. Bu soruların öğrenciler tarafından cevaplanması ile sınav sonuçlarına ilişkin puanlar hesaplanacak.
M.E.B.’nın bu sınavla ilgili yönergeleri incelendiğinde, Azınlık okullarında okuyan öğrenciler ile, Resmi Devlet Okullarında okuyan, “Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Dersinden” muaf olan öğrencilerin, mevcut sınav puanı hesaplama yöntemleriyle, sınava eşit fırsatlarda girme hakları engellenmekte, kısa ve uzun dönemli hak kayıplarının önü açılmakta ve mağduriyetlere sebebiyet verilmektedir.

Konuya ilişkin Mardin BDP Milletvekili Erol Dora’nın 27.11.2013 (bugün) tarihli, Milli Eğitim Bakanı Nabi AVCI’nın yanıtlaması için TBMM Başkanlığı’na sunduğu soru önergesi:

”TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Sayın Nabi AVCI tarafından Anayasa’nın 98’inci ve İçtüzük’ün 96’ıncı ve 99’uncu Maddeleri gereğince yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 27/11/2013

Erol DORA
Mardin Milletvekili

Bilindiği üzere M.E.B.’in 28-29 Kasım 2013 tarihlerinde yapacağı “Ortaöğretime Geçiş Ortak Sınavları”, Türkçe, Matematik, Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi, Fen ve Teknoloji, T.C. İnkılap Tarihi ve Yabancı Dil derslerinden hazırlanmış sorularla yapılacaktır. İlgili soruların öğrenciler tarafından cevaplanması sureti ile sınav sonuçlarına ilişkin puanlar hesaplanacaktır.
M.E.B.’nın bu sınavla ilgili yönergeleri incelendiğinde, Azınlık okullarında okuyan öğrenciler ile, Resmi Devlet Okullarında okuyan, “Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Dersinden” muaf olan öğrencilerin, mevcut sınav puanı hesaplama yöntemleriyle, sınava eşit fırsatlarda girme hakları engellenmekte, kısa ve uzun dönemli hak kayıplarının önü açılmakta ve mağduriyetlere sebebiyet verilmektedir.
Bu bağlamda;
1. Azınlık okullarında okuyan öğrenciler ile Resmi Devlet Okullarında okuyup, Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Dersinden muaf olan öğrencilerin herhangi bir hak kaybı ve mağduriyet yaşamalarını engellemek için, söz konusu sınav puanları hesaplanırken nasıl bir yöntem izlenecektir?
2. Azınlık okullarında okuyan öğrenciler ile Resmi Devlet Okullarında okuyup, Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Dersinden muaf olan öğrencilerin, bu dersi alan öğrencilere göre sınav puanları hesaplanırken dezavantajlı duruma düşecekleri açık iken, Bakanlık, ilgili yurttaşların durumlarıyla ilgili neden bir açıklama veya düzeltme yapmamaktadır?
3. Ülkemiz öğrencilerinin bir bölümünün muaf olduğu bir ders ile ilgili sorular neden her öğrencinin katılmak zorunda olduğu “Ortak Sınav”da yer almaktadır?
4. Laik bir hukuk devletinde bu ve benzeri problemlerden doğacak mağduriyetleri esastan çözmenin en kolay yolu; Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Derslerinin statüsünü “zorunlu” dan “seçmeli”ye dönüştürmek iken, neden bununla ilgili bir düzenleme yapmak yerine, mağduriyet yaratan çetrefilli yöntemler uygulanmaktadır?
5. Milli Eğitim Bakanlığı, mevcut anayasamızın hangi maddesini referans alarak öğrencilerimizin genelinin kariyerlerini etkileyecek bir sınavda farklı inançlara mensup öğrencilere yönelik sistematik olarak eşitsiz sonuçlara yol açacak bürokratik, politik ve pratik uygulamalar gerçekleştirebilmektedir?
6. Söz konusu sınavda ortaya çıkacak hak kayıpları ve mağduriyetlere sebebiyet veren ayrımcı yaklaşımlar AİHS 14. Maddesinde belirtilen “Bu sözleşmede tanınan hak ve özgürlüklerden yararlanma, cinsiyet, ırk, renk, dil, din, siyasal veya diğer kanaatler, ulusal veya toplumsal köken, ulusal bir azınlığa aidiyet, servet, doğum başta olmak üzere herhangi başka bir duruma dayalı hiçbir ayrımcılık gözetilmeksizin sağlanmalıdır”. İfadesiyle çelişmemekte midir?
7. Azınlık okullarında okuyan öğrenciler ile Resmi Devlet Okullarında okuyup, Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Dersinden muaf olan öğrencilere negatif ayrımcılık yapılmasına müsaade eden yöntemlerin bu çocuk öğrencilerde yaratacağı dışlanmışlık, güvensizlik hislerine bağlı olarak ortaya çıkacak psiko-sosyal travmalar konusunda ne düşünüyorsunuz?
8. Azınlık okullarında okuyan öğrenciler ile Resmi Devlet Okullarında okuyup, Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Dersinden muaf olan öğrenciler, söz konusu sınavda uygulanacak puanlama yöntemiyle cezalandırılmak mı istenmektedir?”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir