Nazi Yaşken Eğilir: Nazi Almanyası’nda Eğitim

Birçok devlet, ideolojisini dayatmak için eğitimi kullanmıştır ama bunu Nazi rejimi kadar saldırganca yapanı azdır. 312e9a1f58b3922be8b3f87c02618643

Nazi Almanya’sında eğitimin ana işlevi; gençlerin “üstün” Alman ırkının refahı için her şeyi yapabilecek, Führer’e yürekten bağlı birer Nazi destekçisi olarak yetişmesini sağlamaktı.

Bu doğrultuda, anaokulu müfredatından üniversiteye kadar derslerin içeriği Nazi ideolojisine göre şekillendirildi.

1934’te Eğitim Bakanı Bernhard Rust, okul ders kitaplarına dikkat çekerek şöyle diyordu: “Bu kitaplar, genç Alman halkının ideolojik eğitimini sağlamalı, onları ulusal topluluğun hizmet etmeye ve fedakârlığa hazır birer bireyi haline getirmeyi amaçlamalıdır.”Udr5xI_web

Tarih derslerinde Ari Alman ırkının zaferlerinden övgüyle bahsedilirken, mağlubiyetlerin sorumlusu Yahudi ve Marksistlerin ihaneti olarak gösterilmişti. Özellikle 1923’teki hiper enflasyon, Yahudi tüccarların açgözlü olması ve ekonomiyi sabote etmelerinden dolayı çıkmıştı.

Biyoloji derslerinde ırklar arası farklılıklar öğretilirken Alman ırkının en üstün olduğu anlatılıyor, Yahudiler ve benzeri “aşağı halklar” parazit olarak tanımlanıyordu. Irk eğitimi dersleri 6 yaşından itibaren başlıyordu. Hitler, saf kanın önemini tam olarak idrak etmeden hiçbir erkek yada kız öğrencinin mezun edilmemesini istemişti.529cca5199c7dd12440006b0_1414011766408_480

Ama öyle bir ders vardı ki hepsinden önemliydi. Hitler şöyle demişti: “Genç bir Alman, bir tazı gibi çevik, deri gibi sert, Krupp çeliği gibi sağlam olmalıdır.” Bu nedenle beden eğitimi, bu militarist rejimde, bütün ders saatlerinin yüzde 15’ini kapsıyordu.

Kız öğrenciler iyi birer birer eş ve anne olmak üzere eğitiliyordu. 1934 ocağında üniversitedeki kız öğrenci sayısını maksimum %10 ile sınırlayan bir yasa kabul edildi. Böylelikle kız öğrenciler okumak yerine evlenmeleri ve çocuk doğurmaları için teşvik edildi.

3ae9cecd583924d1cb07bbbc67ee738aBir okul kitabında Anneler Günü için yazılmış bir tiyatro oyunu çok açıklayıcıydı. Dört danışman, anneyi çeşitli görev ve yüklerinden nasıl kurtarabiliriz diye düşünüyorlardı. Tam anneye bir yardımcı ayarlamak gerektiğini düşünürken, bir anne içeri giriyordu. Dört danışman ona ailesine bakıp bakmadığını sorduklarında “Elbette” diye cevap veriyordu. “Sabahın köründen gece yarısına kadar.” Ama, bir yardımcı isteyip istemediği sorulduğunda, anne hemen reddediyordu: Anneler sabahtan akşama ailelerine bakmaktan memnundular, işlerini seviyorlardı…

Öğretmenler ise iktidarın tam anlamıyla esiri oldular. Yahudi öğretmenler pek tabi işten atıldı. Sonra sıra Nazileri desteklemeyen öğretmenlere geldi. En nihayetinde öğretmenlerin %97’si Nazi Öğretmen Birliği’ne üye olmuştu. %33’ü direk olarak Nazi Partisi üyesiydi ve okula Nazi üniformalarıyla geliyordu.

Bu öğretmenler özel ritüel ve alışkanlıklar geliştirdiler. Öğretmen sınıfa girince bütün bir sınıf ayağa kalkıp Nazi selamı veriyor ve “Heil Hitler!” diye bağırıyordu. Alman öğretmenler çocuklara; Hitler sevgisini, devlet otoritesine itaati, militarizmi, ırkçılığı ve Yahudi karşıtlığını öğretmekle mükellefti.Bundesarchiv_Bild_183-2007-0329-501,_Reichsgründungsfeier,_Schulklasse

Çocukların üye olduğu pek çok Nazi örgütü vardı: Pimpf (6-10 yaşındaki erkek çocukları), Alman Gençliği (Deutsches Jungvolk, 10 – 14 yaşındaki erkek çocukları), Hitler Gençliği (Hitlerjugend, 14-18 yaşındaki erkek çocukları), Alman Kızları Cephesi (Jungmädelbund 10-14 yaşındaki kızlar), Alman Genç Kızları Cephesi (Bund Deutscher Mädel, 14-18 yaşındaki kızlar).Bu örgütlerde erkek çocuklara spor ve askerlik, kız çocuklara spor ve ev işleri öğretiliyor, gençlik kamplarında tatil geçirmeleri sağlanıyor ve kuşkusuz Nazi ideolojisi enjekte ediliyordu.

Matematik dersinde çözülen sorular bile Nazi ideolojisine hizmet ediyordu. 300.000 akıl hastasının kişi başı 4 Mark’tan ekonomiye ne kadar yük getirdiği veya savaş uçaklarının kaç kilo bomba taşıyıp kaç litre benzin harcadığı gibi ders kitabında geçen sorular durumun vahametini iyice gözler önüne seriyor.529cca5199c7dd12440006b0_1414010580000_480

Nazi ideolojisinin özelliklerinden biri de köylülüğü yüceltmesiydi. Kitaplarda bununla ilgili pek çok görüntü ve hikâye yer alıyordu. Köy Halkı ve Tarım İşleri adlı bir okul kitabında (1939), köylü ailesi “gerçek aile modeli” olarak sunuluyordu. Kentleşme, ulusun sonu demekti: Kentli genç çiftler çocuk sayısını azaltmak gibi kötü bir eğilime kapılabiliyorlardı.529cca5199c7dd12440006b0_1414009069977_480

Naziler, akşamları evlerde ailenin oynadığı masa oyunlarına bile el atmıştı. Bunlardan en ünlüleri Juden Raus! (Yahudiler dışarı), veBomber über England (İngiltere’yi bombalayanlar) adlı oyunlardı. Ancak asıl ilginci, peri masallarının bile Nazi ideolojisine göre farklılaştırılıp çocuk filmlerine konu olmasıydı. Örneğin Ekim 1939’da gösterime giren “Kırmızı Başlıklı Kız” adlı filmde, küçük kızı Kötü Kurt’tan SS üniforması giymiş bir adam kurtarıyordu. Pamuk Prenses’in babası, doğuya doğru Almanların Rusya seferini andıran bir savaşa gidiyor, Çizmeli Kedi bir Hitler figürü gibi çocukların “Heil Çizmeli Kedi! Sen bizim kurtarıcımızsın!” tezahüratıyla karşılanıyordu.

Ülkeyi 12 yıl boyunca yöneten rejim, yeni bir Nazi kuşağı yetiştirmekte ne kadar başarılı oldu? İşin ilginç yanı, Nazi Almanyası’nda askerlerin suikast komplosu dışında, rejime karşı sivil direnişin ” “Beyaz Gül” gibi hareketlerle gençlerden gelmiş olmasıydı.

https://www.tarihdergi.com/ 

http://bugraderci.blogspot.com.tr/

Dünyalılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir