Tag Archives: ataerki

Yaşam Ateşi; Kadınlar

Boyun Eğmekten Direnmeye Uzanan Bir Yaşam Ateşi; Kadınlar Dünyanın yarı nüfusunu oluşturan bir tuhaf öteki konu. Her gün uğradığı sayısız ataerkil dayatmaya karşı hala kapsadığı çoğunluk oranında bir duruş, başka bir deyişle sivil itaatsizlik geliştirememiş niteliksel bir azınlık; kadınlar. Konu …

Yazının devamı için...

Didem Madak’tan bize kalan kadın Ah’ları

“Kadın pembeyi almıştır çünkü pembe, evdir. Eve hapsolan kadın pembe hayaller kurmaya mahkûmdur. Erkek maviyi almıştır. Mavi,  gökyüzüdür, dışarısıdır, yaşamdır.” Toplumsal cinsiyet rollerinin tarihsel süreç içerisindeki değişimi insanın teknolojik anlamdaki “ilerlemesiyle de” ilgilidir. Sabanın icadıyla ortaya çıkan süreç erkek gücünün ön plana …

Yazının devamı için...

Zavallı Medine!!!

“Kumraldı, gözleri ve teni buğday rengiydi. Elmacık kemikleri çıkıktı, çenesi sivri. Burnu kibardı. Güzelce bir kızdı” Yukarıdaki tasvir bir romancının yada edebiyatçının, meramını en etkili bir biçimde kağıda dökmek için kullandığı edebi bir esere ait değil. Otopsi teşhisi yapan bir …

Yazının devamı için...

Sanatını İsyanıyla Buluşturan Kadın Artemisia Gentileschi

Artemisia Gentileschi, 17. yüzyılda yaşamış İtalyan bir barok ressamıdır. Kadının her alanda yok sayıldığı, eve kapatıldığı, erkeğe muhtaç kaldığı bir çağda yaşayan Artemisia, kilise ve ataerkinin saldırılarına sanatıyla direnmiştir. Artemisia’nın hikayesi, babasının ona resim eğitimi vermesi için bulduğu ressam Agostino Tassi’nin …

Yazının devamı için...

Kadının Yaşam Olduğunu Anlamak

Beynine gereğinden fazla ataerkil düşünce yüklenip, karanlık odalarda şişirilmiş ataerkilliğini kendi elliyle söndürmüş, zarı patlamış zihinlerin günah keçisi olarak kadın bedenini tanımlamak; hastalıklı beyinleri değilse de kadın bedeninin masumiyetini ortaya çıkarmak için gereklidir. İster kadın ister erkek olsun insan düşünceleri …

Yazının devamı için...

Tecavüz Kültürüne Bir Başka Bakış

Neyle yüzleşemedik de buralara kadar geldik. Toplandık bir şeyin önünde ama içeri giremedik. Nedir bu gerçekten, neyin nesi? Bu evin önünde bir ayna var ve hep birlikte bakalım. Buyurun beyler… Düşünbil’in 45. sayısında ve Kadın ve Penis adlı kitabımda şu …

Yazının devamı için...

TOPLUMSAL CİNSİYETE DUYARLI BİR YAZIM REHBERİ

Türkçede sözcükler İngilizce, Almanca, Arapça ya da Yunanca gibi dillerden farklı olarak, eril ve dişil olarak ayrılmaz. Ayrıca üçüncü tekil kişi zamiri (o) de kadın ve erkek için farklı kullanılmaz. Ancak bu durum Türkçenin cinsiyetçilikten uzak olduğu anlamına gelmez. Aşağıda örnekleri …

Yazının devamı için...

Kadınlar, Erkekler ve Karanlık Sokaklar

Hava karardıktan sonra kadının sokağa çıkmasını ayıplayan da, yasaklayan da erkeğin kendisidir. Erkeğin bu ayıplamasındaki ve yasaklanmasındaki gerekçe kadının tacize uğrama riskidir. Ama ne gariptir ki bu tacizi gerçekleştiren yine erkeğin kendisidir. Tacizi gerçekleştiren, sokakları kadınlara tehlikeli hale getiren erkekler …

Yazının devamı için...

Erkek Dediğin

Ataerkil toplumların en önemli sorunu şüphesiz ki, toplumsal cinsiyet ayrımcılığıdır. Erkek egemen bir şekilde yönetilen her ülkede olduğu gibi, Türkiye’de de bu sorun en acı halleriyle var olmaktadır. Bu sistemi değiştirmek için kadınların çabalarının yanında bu sistemin kaynağı olan erkekler …

Yazının devamı için...

Tecavüz İdeolojik Bir Suçtur

  Tecavüz ideolojik bir suçtur. Cinsel sapkınlık ya da başka gerekçelerle ortaya çıkması söylendiğinin aksine çok enderdir ve bu gerekçelere dayandırılması büyük ölçüde tecavüzü yaratan ideolojik arkaplanın desteklenmesine dayanır. Dolayısıyla her tecavüz toplu tecavüzdür. Tecavüzcünün zihninin arkaplanında her zaman bir …

Yazının devamı için...