Tag Archives: lenin

Rosa Luxemburg: “Özgürlük her zaman farklı düşünenin özgürlüğüdür.”

Emma Goldman, Alexandra Kollontai, Clara Zetkin ve Rosa Luxemburg yaşadıkları döneme damgalarını vurmuş, farklı düşüncelere sahip büyük devrimci insanlar, kadınlardı. Almanya Sosyal Demokrat Partisi ‘nin (SPD) öne çıkmış isimlerinden birisi olan Rosa Luxemburg, o dönemde bilinen Marksistlere baktığımızda, düşünce ve …

Yazının devamı için...

Chomsky’nin Anarşizm Anlayışına Eleştirel Bir Yaklaşım

Noam Chomsky’nin “Anarşizm Üzerine” başlıklı kitabı, kendisinin anarşizm ve başka konularda yaptığı dergilerde yayınlanmış söyleşilerinden oluşuyor. Bu yüzden bazı görüşler iki-üç kez tekrar edilmiş kitapta. Örneğin Chomsky’nin bir yerden duyduğu ‘anarşizmin sırtının kalın olduğu ve her şeyi kaldırdığı’ görüşü gibi. …

Yazının devamı için...

Lenin’in Kurtuluş Savaşı Dönemindeki Yardımları

Lenin, daha doğrusu Sovyetler Birliği Merkez Komitesi, Ocak 1922’de “askerlik işlerinden” anlayan Litvanya büyükelçisi Semiyon İvanoviç Aralov’u Ankara’ya Sovyetler Birliği Büyükelçisi olarak görevlendirir. Lenin, Aralov’a yeni görev yerini anlatırken Anadolu’nun ve Mustafa Kemal Paşa’nın portresini çizer. Bu arada Mustafa Kemal’in …

Yazının devamı için...

Totaliter Kahramanlara Övgü

Tarihimiz, özgürlükten kaçınma yolunda çabadan ibaret. Direnmek ya da yaratmaktan çok, uyum sağlamaya çalışmışız. Direnen, yaratan, bu uğurda yaşamlarını feda edenler, bizim olamadığımız her şeyi içinde toplayan bir yalana, söylenceye dönüşmüş. Bu yalanların somut temsilcisi olan kahramanlar, tutsaklık arzumuzun kanıtı. …

Yazının devamı için...

Lenin-Sosyalizmin Kızıl Şafağı

BSM Ekim Devriminin 98. Yıl dönümünde Filmi Türkiye İşçi Sınıfına Armağan Ediyor!   Bağımsız Sinema Merkezi (BSM) tarafından hazırlanan belgesel, tarihin ilk sosyalist devleti Sovyetler Birliği’nin nasıl doğduğunu genel hatlarıyla anlatırken odağına bu devrimin en önde gelen mimarı Lenin’i yerleştiriyor. …

Yazının devamı için...

Propaganda

Halklar düş kurmayı severler; ama artık masal dinlemek istemedikleri bir an da gelir. Ve insan bir kez aldatıldı mı, kızgınlığı canlı kalır. Bütün devlet başkanları kitlenin yansımasının kendi kişiliklerine yönelmesi için çaba harcarlar; kimileri, Hitler gibi, lirik ve neredeyse medyumluk yöntemleriyle birleşen …

Yazının devamı için...

Lenin’in büyük yanılsaması…

Gerek bireysel gerekse toplumsal yaşamda bazı sorunların çözülebileceği, bazı kötülüklerin sağaltılabileceği doğrudur. İnsanları açlıktan, sefaletten, adaletsizlikten kurtarabiliriz, insanları kölelikten ya da hapisten çıkarıp iyilik yapabiliriz. Hangi kültürden olurlarsa olsunlar bütün insanların temel bir iyilik – kötülük duygusu vardır. Fakat herhangi …

Yazının devamı için...