gtag('config', 'UA-20348778-1');
Anasayfa / Tag Archives: ursula K. le guin

Tag Archives: ursula K. le guin

Sana Mektuplar: Bir Ada Hikâyesi

Bu ada hiçbir zaman yok olmaz, tıpkı Le Guin’in adası gibi. Çünkü zaten düşseldir ve gerçekte zaten olmayan bir şeyi, hiçbir şey öldüremez. O ada sonsuza kadar var olacak. “Sen her bir şeyde eksik kalan parçasın. Sen, onları sonsuza kadar …

Yazının devamı için...

Dostoyevski Üzerine Notlar (7): İçimizdeki duvar

Dostoyevski, insan ruhunun derinliklerinde gezerken hem insan prototiplerini gözler, hem de onların davranış biçimlerini değerlendirir. İnsanların en çok sitemi, eleştiriyi, bazen hakaret ve küfürü çoğu zaman en yakınlarındaki kişilere yaptıklarını görür. “İnsan bir kez gerçeği tanırsa, onu görürse, onun gerçek …

Yazının devamı için...

Mutsuzluk bulaşıcıdır: Bireyleri mutsuz olan bir toplum mutlu olamaz

Başkalarının acıları bize zevk veriyor. Kendi mutsuzluğumuzu, başkalarının da mutsuz oldukları anlarda sanki hissetmiyoruz. Hayattan ve insanlardan intikam almak için fırsat kolluyoruz. Mutsuz insanın en büyük amacı, çevresindeki insanları da mutsuz etmektir. Mutsuz insan, yanındaki insanlar da mutsuz olduğunda, garip …

Yazının devamı için...

Lavinia: Şairim Bana Hiç Söz Hakkı Tanımadı

aeneas

Destanlara ilgisi olanlar bilir. Daha doğrusu destanları kadın bakışıyla okuyanlar bilir: Destanlar erkektir. Erkekler tarafından yazılmıştır. Savaşan erkeklerin kahramanlıklarını anlatır. Kadının, yaşamın sürmesini sağlayan doğurganlığının kutsal olduğu, soyun anadan çocuğa geçtiği zamanların gerilerde kalıp; tanrıçaların hüküm sürdüğü zamanlardan tanrıların ve …

Yazının devamı için...

Her iktidar korku üzerine kuruludur

  Foucault’nun söz ettiği gibi, iktidarın işlevlerinden birisi de disiplin altına alarak denetlediği, gözetlediği bireyi, “terbiye” etme” yani istediği noktaya yöneltme işlevidir. “Terbiye etme” yöntem ve araçları çok çeşitlidir devletin veya iktidarın. “Nitekim disiplinsel iktidar, insanlardan bir şeyler sızdırmak veya …

Yazının devamı için...

Bir baskı aracı ve ideolojik aygıt olarak devlet – 2

Özgürlüğü elde edemezsiniz özgürlük olabilirsiniz ancak Nietzshche, devlet kavramı hakkında “Böyle Buyurdu Zerdüşt” adlı kitabında şunları söyler: ”Devlet diyorum, herkesin, iyilerin ve kötülerin zehir içtiği o yer. Devlet… İyilerin ve kötülerin, herkesin kendini kaybettiği yer. Devlet… Herkesin yavaş yavaş intihar …

Yazının devamı için...

Bir baskı aracı ve ideolojik aygıt olarak devlet – 1

Bir baskı aracı ve ideolojik aygıt olarak devlet Erol ANAR   Aristoteles’ten Platon’a Hegel’e Marx’a kadar birçok filozof ve kuramcı devlet kavramıyla ilgilenmişlerdir. Platon, “Devlet” adlı yapıtında devletin kurulmasının amacının toplumun mutluluğunun sağlanması olarak açıklar. Hobbes ise, eşit insanların diğer …

Yazının devamı için...

Mülksüzler’in Gözüyle Gezi’ye Bakmak

İki farklı dünyayı anlatıyor Ursula K. Le Guin’in yazdığı Mülksüzler: Anarres ve Urras. Devlet ve devlet mekanizmalarının olmadığı, kimsenin hiçbir şeye ve hiç kimseye sahip olma iddiasında bulunmadığı, iktidar ilişkilerinin kurulmadığı, anarşistlerin yaşadığı bir dünya Anarres. Aç varken tokun olmadığı …

Yazının devamı için...