Tam Anlaşılmayan MİT Konusu

MİT konusu, kamuoyumuzda tam tartışılmadı ve de tam anlaşılamadı sanıyorum. Aşağıda, kanunun bazı maddelerini dikkatinize sunuyorum. Bu maddeler bizi faşizme mi götürüyor, yoksa ileri demokrasiye mi götürüyor, ayrıca konuşuruz.

Faşizmin “state of the art” maddesi ile başlayalım:

Kamu kurum kuruluşları, meslek kuruluşları, Bankacılık Kanunu kapsamındaki kurum ve kuruluşlardan bilgi, belge, veri ve kayıtları alabilecek. Bunlara ait arşivlerden, elektronik bilgi işlem merkezlerinden ve iletişim alt yapısından yararlanabilecek, bunlarla irtibat kurabilecek. Kurumlar MİT’in taleplerini yerine getirmekten kaçınamayacak.

 Adli dosyalara sınırsız erişim,

… suçlarına ilişkin soruşturma ve kovuşturmalarda ifade tutanaklarına, her türlü bilgi ve belgeye erişebilecek, bunlardan örnek alabilecek.

Bir fiilin, sayılan suçlardan birine girmesi sağlandıktan sonra,  dava dosyası, başbakanın masasında demektir! Fiilin sayılan suçlardan birine girmesini kim sağlayacak?

Adli düzenlemeler, atamalar ne günler için yapıldı?..

Adli soruşturmalardan muaf olma

MİT uhdesindeki istihbari nitelikteki bilgi, belge, veri ve kayıtlar ile yapılan analizler … suçları hariç olmak üzere adli soruşturma ve kovuşturmalarda istenemeyecek

(“… suçları” için, Bkz. HSYK dahil tüm adlî düzenleme ve atamalar).

Sınırsız dinleme yetkisi

Telekomünikasyon kanallarından geçen dış istihbarat, milli savunma, terörizm ve uluslararası suçlar ile siber güvenlikle ilgili verileri toplayabilecek.

Yabancıların dinleme faaliyetine karşı koyabilecek.

Buna kim karar verecek?

Kaç gündür “şu kadar kişiyi dinlediler” diye manşet atan ve bunu Türkiye’nin gündeminde kaç gündür tutan şaklabanlara şunları sormak lazım:

1- Bu dinlemeleri yeni mi öğrendiniz?

2- Bu bilgiler size kim tarafından ve neden verildi? Neden diğer gazetelere verilmedi? Yoksa o bilgiler manipüle mi edilmiş?

3- Yeni MİT yasasıyla, şimdi de MİT’e sınırsız dinleme yetkisi veriliyor. Buna ne diyorsunuz?

Ayrıca:

Önleyici istihbarat elde etmek amacıyla MİT Müsteşarı veya yardımcısının onayı ile yurtdışında veya yabancılar tarafından gerçekleştirilen iletişim ile ankesörlü telefonlarla gerçekleştirilen iletişim ve MİT mensuplarının, MİT’te görev almış olanların veya görev almak üzere başvuranların iletişimi tespit edilebilecek, dinlenebilecek, sinyal bilgileri kayda alınabilecek. Hâkim kararı aranmayacak.

(Devlet olarak, “yurt dışında ya da yabancılara yönelik kanunsuz, hukuksuz dinleme yapacağız” diye itiraf ediyoruz.)

Soruşturma ve kovuşturma muafiyeti

Cumhuriyet savcıları MİT görev ve faaliyetleri ile mensuplarına ilişkin herhangi bir ihbar veya şikayet aldıklarında, bunu öğrenir öğrenmez MİT ile temasa geçecek. Kanunun MİT’in görev alanına girdiğinin anlaşılması veya belgelenmesi üzerine adli yönden başkaca işlem yapılmayacak ve herhangi bir koruma tedbiri uygulanmayacak.

 Yargılama

MİT mensuplarının görevlerinden kaynaklanan suçlarla ilgili yargılanmalarında yetkili mahkeme HSYK tarafından belirlenen Ankara Ağır Ceza Mahkemesi olacak. Ancak MİT Müsteşarı hakkındaki yargılama Yargıtay ilgili dairesince yapılacak.

MİT belgeleri

MİT’e ait bilgi ve belgeleri yetkisiz olarak alan, çalan, sahte olarak üreten ve sahtecilik yapan, yok eden, başka yerde kullananlara 4 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası verilecek. Bu belgeleri yayınlayan gazete televizyon sahibi, yöneticileri, muhabir ve hatta basıp yayanlar hakkında 3 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası verilecek.

Tanıklık

MİT mensupları ile MİT’te görev yapmış olanlar, MİT’in görev ve faaliyetlerine ilişkin hususlarda tanıklık yapmayacak. Ancak devletin çıkarlarının zorunlu kıldığı hallerde MİT mesuplarının tanıklığı MİT Müsteşarı’nın, MİT Müsteşarının tanıklığı ise Başbakan’ın iznine bağlı olacak.

Asıl ve en büyük bomba sonda:

MİT; dış güvenlik, terörle mücadele ve milli güvenliğe ilişkin konularda Bakanlar Kurulu’nca verilen her türlü görevi yerine getirecek. MİT, dış istihbarat, milli savunma, terörle mücadele ve uluslararası suçlar ile siber güvenlik konularında her türlü teknik istihbarat ve insan istihbaratı usul, araç ve sistemlerini kullanmak suretiyle bilgi, belge, haber ve verileri toplayıp, kaydedecek ve analiz edecek. MİT yabancı istihbarat teşkilatlarının kullandığı yöntem ve teknolojileri takip edecek, uygun görülenlerini kurumda uygulayacak.

Bakanlar kurulunca verilen “her türlü” görev…

Bilgi toplama yetkisinde sınır var mı?

Yok!..

“MİT yabancı istihbarat teşkilatlarının kullandığı yöntem ve teknolojileri takip edecek, uygun görülenlerini kurumda uygulayacak.”

Vay vay vay!..

Hangi yöntem abicim?!

İşkence yapsa ya da öldürse?

Eyvah eyvah!…

Erkan Yasan

Dünyalılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir