Arka Bahçemiz

Birleşmiş Milletler Sözleşmeleri

Biyoçeşitlilik, insan hakları, sığınma hakkı, engellilerin haklarına ilişkin sözleşmeler, halkların barış hakkı, ırk ayrımcılığını reddeden anlaşmalar, işkenceye karşı ortak mücadele, soykırım suçlarına karşı koyma gibi bir çok konuda uluslararası antlaşmalar var ve bu sözleşmeler neredeyse tüm devletler tarafından imzalanmış ve gereklerinin yerine getirilmesi konusunda taahhüt verilmiş.

Bu uluslararası sözleşmeler,  ne yazık ki devletlerin ‘yüksek çıkarları’ bahane edilerek çoğu zaman birey ve halklar aleyhine kullanılıyor, hatta bu sözleşmeler hiç yokmuş gibi davranılıyor. Türkiye’de AKP hükümeti,  Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine bireysel başvurunun önünü 2010 yılında yapılan referandum sonrasında keserek öncelikle “ülkenin kendi hukuk sistemi içerisinde sorunlarını çöz” anlayışını getirdi, ancak tam da bu noktada ülkenin kendisiyle ve siyasileşmiş hukuk sistemiyle olan sorunlarımızı nasıl çözeceğiz? Sistemin sonsuza dek yaşaması (oysa değişim değil midir gelişmeyi getiren?) ve her zaman haklı olması sonucunu doğurmayacak mı bu uygulama?

Elbette dünyada uygulanan egemen sistemin baskıcı uygulamaları uluslararası arenada da bireyi her yerde takip etmektedir, ancak yine de bu anlaşmaları bilmek belki bazen işimize yarayabilir. Sözleşmelere başlıkların üzerine tıklayarak pdf formatında ulaşabilirsiniz.

Birleşmiş Milletler Antlaşması (26 Haziran 1945)

Uluslararası Adalet Divanı Statüsü (24 Ekim 1945)

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi (10 Aralik 1948)

Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Uluslararası Sözleşmesi (16 Aralık1966)

Kişisel ve Siyasal Haklar Uluslararası Sözleşmesi (16 Aralık 1966) ve 1976 tarihli Ek İhtiyari 1. Protokol

Kişisel ve Siyasal Haklar Uluslararası Sözleşmesi’ ne (16 Aralık 1966) Ek 1989 tarihli Ölüm Cezasının Kaldırılmasına ilişkin İhtiyari 2. Protokol

Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Tasfiye Edilmesine Dair Sözleşme (18 Aralık 1979)

Çocuk Haklarına Dair Sözleşme (20 Kasim 1989)

Her Türlü Irk Ayrımcılığının Tasfiye Edilmesine Dair Uluslararası Sözleşme (21 Aralık 1965)

İşkenceye ve Diğer Zalimane, İnsanlık Dışı veya Onur Kırıcı Muamele veya Cezaya Karşı Sözleşme (10 Aralık 1984)

Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi (9 Aralık 1948)

Mültecilerin Hukuki Statüsüne İlişkin Cenevre Sözleşmesi, (28 Temmuz 1951)

Mültecilerin Hukuki Statüsüne İlişkin 1967 Protokolü

Vatansız Kişilerin Statüsüne İlişkin Sözleşme (28 Eylül 1954)

Vatansızlığın Azaltılmasına Dair Sözleşme (30 Aralık 1961)

Konsolosluk İlişkileri Hakkında Viyana Sözleşmesi, 24 Nisan 1963

BM Antlaşması Doğrultusunda Devletler Arasında Dostça İlişkiler ve İşbirliğine İlişkin Uluslararası Hukuk İlkeleri Konusundaki Bildirge ve Eki (24 Ekim 1970)

Gelişme Hakkına Dair Bildiri (4 Aralik 1986)

Kadınlara Karşı Şiddetin Tasfiye Edilmesine Dair Bildiri (20 Aralık 1993)

Ulusal veya Etnik, Dinsel veya Dilsel Azınlıklara Mensup Olan Kişilerin Haklarına Dair Bildiri (20 Aralık 1993)

Din veya İnanca Dayanan Her Türlü Hoşgörüsüzlüğün ve Ayrımcılığın Tasfiye Edilmesine Dair Bildiri (25 Kasım 1981)

Halkların Barış Hakkına Dair Bildiri (12 Kasım1984)

Tutuklulara Uygulanacak Muameleler İçin Temel İlkeler (14 Aralik 1990)

Herhangi Bir Biçimde Tutulan veya Hapsedilen Kişilerin Korunması için Prensipler Bütünü (9 Aralık 1998)

Devlete Sığınmaya İlişkin Beyanname (14 Aralık 1967)

Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi (10 Aralık 1982)

Birleşmiş Milletler Binyıl Zirvesi Bildirgesi

BM Genel Sekreter Kofi Annan’ ın 21. Yüzyılda BM Raporu

Kopenhag Toplumsal Kalkınma Deklarasyonu (6-12 Mart 1995) ve Kopenhag Toplumsal Kalkınma Eylem Programı (6-12 Mart 1995)

Devletler Arasına Birleşmiş Milletler Şart’ ına Uygun Şekilde Dostane Münasebetler Kurmaya ve İşbirliği Yapmaya Dair Milletlerarası Hukuk İlkeleri Hakkında Bildiri (2625(XXV) sayılı 24 Ekim 1970 tarihli Genelge

Saldırının (Tecavüzün) Tanımı BM Genel Kurulu’ nun 3814 (XXIX) sayılı, 1974 tarihli kararı

BM Genel Kurulu’nun 377(V) sayılı ve 3.11.1950 tarihli Barış İçin Birleşme kararı

BM Genel Kurulu’nun 1962 tarihli ve 1803 sayılı Doğal Kaynaklar Üzerinde Daimi Egemenlik Hakkı’ndaki kararı

Devletlerin Ekonomik Hak ve Görevleri’ne ilişkin BM Genel Kurulu’nun 1974 tarihli 3281(XXIX) sayılı kararı

Viyana Andlaşmalar Hukuku Sözleşmesi, 1969

Milletlerarası Sivil Havacılık Anlaşması (1944)

Dine veya İnanca Dayalı Müsamahasızlığın ve Ayırımcılığın Bütün Şekilleriyle Ortadan Kaldırılması Hakkında Bildiri (BM Genel Kurulu’ nun 55 sayılı 25 Kasım 1981 tarihli kararı)

Sömürge İdaresi Altındaki Ülkelere ve Halklara Bağımsızlık Verilmesine İlişkin Bildiri BM Genel Kurulu’nun 1514(XV) sayılı 14 Aralık 1960 tarihli kararı

Jenosit’in Önlenmesi ve Cezalandırılması Hakkındaki Sözleşme BM Genel Kurulu’nun 260A(III) sayılı ve 9 Aralık 1948 tarihli kararı

Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesi, 18 Nisan 1961

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (TBMM arşivlerinden alınmıştır)

Kyoto Protokolu (TBMM Arşivinden alınmıştır)

Birleşmiş Milletler Yolsuzlukla Mücadele Sözleşmesi (TBMM arşivlerinden alınmıştır)

Sınıraşan Örgütlü Suçlara Karşı BM Sözlesmesi ve Ek Protokolleri (TBMM arşivlerinden alınmıştır)

Asya Karayolları Ağı Hükümetlerarası Anlaşma (TBMM arşivlerinden alınmıştır)

Uyusturucu ve Psikotrop Maddelerin Kaçakçılığına Karşı Anlaşma (TBMM arşivlerinden alınmıştır)

Birleşmiş Milletler Yerli Halklar Hakları Bildirisi

Tüm Göçmen İşçilerin ve Aile Fertlerinin Haklarının Korunmasına Dair Uluslararası Sözleşme

Biyoçeşitlilik Çeşitlilik Sözleşmesi

Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme

İnsan haklarına ilişkin YouTube kanalımızda yayınladığımız bir animasyon şurada;

Deniz KARTAL

Kaynak : Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü

Dünyalılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu