Arka Bahçemiz

Laiklik Zarurettir

hitler_incil

“Sekülerizmde gizem, maskaralık, rahipler, seremoniler, sahtelik, mucize ve cezalandırma yoktur.”

Yazının devamı için...

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerefi

politik-islam_akp_akepe

Eğer Ayasofya bir dünya mirasıysa, onunla iç ve dış politika mülahazalarıyla istediğiniz gibi oynayamazsınız… Oynayabiliyorlar zira, Politik İslamcı bağnazlığın kitabında evrensel değerlerin esamesi okunmaz… Oynayabiliyorlar zira, ortada bu saçmalığa dur diyecek bir muhalefet yok…

Yazının devamı için...

Hepimiz Aynı Gemide Değiliz

proleterya_covid_kovid_korona_corona

Virüs iki şeyi açık etti: birincisi, kapitalist dünya sisteminin ne kadar kırılgan bir zemin üzerinde durduğunu, ikincisi, kapitalist devletlerin salgınla mücadele yeteneğinin yetersizliğini…

Yazının devamı için...

Krizden Çıkmak Mümkün Değil, Kapitalizmden Çıkmak Mümkün…

capitalism_kapitalizm_kriz_crisis

Karona virüs bir tetikleyiciydi, sadece yıkımı görünür kıldı ve derinleştirdi. Sistem zaten ileri derecede kırılgan hale gelmişti.

Yazının devamı için...

Covid-19 Bir Turnusol Kağıdı

eu-action-alleviate-coronavirus-crisis-final_ab_avrupa_korona

Kapitalizme karşı mücadele ve yerine emek-eksenli, doğayla barışık, eşitlikçi, özgürlükçü bir sistemi, yani sosyalizmi kurma iradesine sahip, kalıcı, siyasal örgütlenmelere ihtiyaç var.

Yazının devamı için...

Küresel Finansal Kriz Kaçınılmaz

ekonomi_neoliberal_economy

Siyasetçiler dünyadaki sivil toplumun sesine kulak vermedikçe problemler artacaktır. Otorite değil, toplumun gereksinimi krize yön verdikçe umudumuz artar, aksi takdirde politik alan hukuksuzluğun dar koridorlarında daralmaya mahkum olur.

Yazının devamı için...

Hastalığın Kendisidir Kapitalizm!

capitalism

Pandemi, anti-kapitalistlerin elini güçlendirirken; neo-liberal düzenden yüzyıllardır nemalanan kan emicilerin korkusu da büyüyor. Kapitalizm

Yazının devamı için...

Yurttaş mı, Tüketici mi?

yurttaş_yerli_halk

"Kimse özgür olduğu yanılsamasına ikna olanlar (ya da kapılanlar) kadar umutsuzca köle değildir."

Yazının devamı için...

Krizden Çıkış Manifestosu

corona_korona

Dünyada 650 üniversiteden 3 binden fazla araştırmacı koronavirüs salgınının ardından demokratik toplum ve sürdürebilir bir ekonomi için ekonomik sistemin kurallarının yeniden yazılma çağrısı yapan bir bildiriye imza attı.

Yazının devamı için...

SOSYAL BİLİMCİLERDEN 22 MADDELİK ÖNLEM PAKETİ

corona_later_korona_new_world

Aralarında Prof. Dr. Korkut Boratav ve Prof. Dr. Taner Timur`un da bulunduğu sosyal bilimcilerin önlem paketi.

Yazının devamı için...