Arka Bahçemiz

Eleştiri, Özeleştiri ve Kapitalizmin Krizi Üzerine Notlar

Her fırsatta kapitalizmin sonunun geldiğini, tükendiğini ve kendiliğinden ortadan yok olacağını ortaya sürüyoruz. Bu, bizim arzumuz. Ancak arzular, istekler ve gerçekler arasında çelişkiler var. Kapitalizmi bir sistem olarak gerçekten yıkmak için, öncelikle onun güncel durumunu gerçekçi bir bakış açısıyla, tarihsel …

Yazının devamı için...

Kuşatma

Demek istediğim şu: Sistem  sizi her yandan satın almaya, evcilleştirmeye çalışır. Öfkenizi, küfrünüzü ve donunuzu bile satın almaya çalışır. Bu insani tepkilerinizin tümünü sisteme hizmet için kullandırmaya çalışır. Siz ise havası alınmış bir balon gibi sönüp gider, buruşur ve bir …

Yazının devamı için...

Fikret Başkaya: Paradigma İflas Etti

paradigmanın_iflası_açlık_sefalet_fikret-başkaya_dunyalilar

Fikret Başkaya: Paradigma iflas etti diyoruz, ölüm saatini soruyorlar Özlem Akarsu Çelik ‘in Fikret Başkaya ile Gazete Duvar için yaptığı oldukça ufuk açıcı söyleşi… Fikret Başkaya ile söyleşi için sözleştiğimizde gülerek “Paradigmanın İflası 2’yi(!) konuşuruz” demişti, öyle de oldu. Siyasi …

Yazının devamı için...

Kahramanlara İhtiyacımız Yok

Çocukluktan itibaren bir kahramanlar dünyasının gözalıcı cazibesi ile büyütülürüz. Masallarda da öyledir, bir kahraman ortaya çıkar ve bütün sorunları çözer. Kahramanlar simgedir, bireyin sistem içerisindeki yalnızlığına ve güçsüzlüğüne yanıt veren düşsel bir imge. Masallardaki ve filmlerdeki kahraman imgesi yaşayan bir …

Yazının devamı için...

Cehaletin Krallığı

the_old_man_and_the_sea_by_keygenus_deniz_dolunay_bilge

Bilmek Ya Da Bilmemek İşte Bütün Mesele Bu Tüm sığlımızda boğulurken ne gerçekten iyiye ne de adalete sahip olabiliyoruz. Sokrates’e göre gerçek bir adaletin, iyiliğin ve cesaretin kaynağı yalnızca bilgidir. İyilik, adalet, cesaret vs. tüm bunlar bilgeliğin ürünüdür. Dolaysıyla bilgi …

Yazının devamı için...

Her Resmi İdeoloji, Özgürlüğün Boynundaki Zincirdir

Bir kutsalım yok benim, tek bir isteğim, amacım var: Sonsuz ve nihai özgürlük. Yalnızca kendim için değil, tüm insanlık için.  Özgürlükten daha değerli hiçbir şey yoktur bu dünyada ve de olamaz. Çünkü diğer tüm şeyler talidir özgürlük idealinin yanında. Birbirini …

Yazının devamı için...

Kralın Soytarıları Üzerine

Eğer tek bir insanın önünde eğiliyorsan, geri kalan bütün dünyaya hükmetsen boştur, değmez.   “Bir gün karanlığın olmadığı bir yerde buluşacağız.” [1] Totaliter rejimlerde esas aktörün yanında, iktidarın nimetlerinden, kemiklerinden yararlanan, ikinci, üçüncü sınıf insanlar vardır. Bunlar yüksek düzeyde yöneticilerdir. Bunların …

Yazının devamı için...

Sosyal Medya Filozofları Çağı – Erol Anar

Yalnızca gazete haberi okuyarak beslenmek, kum üzerinde patinaj yapmaya benzer; bu durum insanı bir santimetre ileriye götürmez. Hatta geriletir; onun anlama, algılama ve analiz etme kapasitesini darlaştırır, körleştirir. Gazete haberi yakın geçmişin, şimdi’nin, şu an’ın öyküsüdür. Şimdi’nin  öyküsüdür, ya da …

Yazının devamı için...

Yarım Kalmış Arzu ya da Bir Yenilgi Hikâyesi: Pinokyo

İtalyan yazar Carlo Collodi’nin Pinokyo karakteri, kapitalist toplumun “çalışma” dayatmasına karşı “umutsuz ve mutsuz bir direniş”1 sergiler. Zavallı Pinokyo’nun çalışmaya karşı geliştirdiği “içsel” direniş, “dışsal” gerçekliklerden ötürü amacına ulaşamaz… Aylaklık düşlerini sürdürme imkânının hayli zayıf olduğu bir toplumsal kesimden geliyor olmasıyla …

Yazının devamı için...

Kutsal Siyaset

Kutsal Siyaset Savaşı meşrulaştıran, ölümü kutsallaştıran, vergi ödemeyi insani görev olarak niteleyen, vatan-millet aidiyeti ile insani değerlerin içini boşaltan ve tüm yönetilme pratiklerini doğal olarak algılamamıza neden olan siyaset, bilim olarak ne kadar gerçekçi? Modern toplum içinde bilim ve siyasetin …

Yazının devamı için...