Arka Bahçemiz

Dilenenler ve Direnenler

11081229_431453027015038_8323471905431596377_n

Otoriteye direnen ve başkaldıran insandan daha güzel insan yoktur. Türkiye’de başkaldıran insanlar ile Meksika’da başkaldıran insanlar hep aynı güzelliktedirler. Onların din, dil, ırk, cinsiyet farkları yoktur. Onlar bir ekmeği kardeşçe paylaşabilirler.

Otoriteye dilenen ve boyun eğmiş insandan daha çirkin insan yoktur. Türkiye’de boyun eğmiş insanlar ile Meksika’da boyun eğmiş insanlar hep aynı çirkinliktedirler. Onların din, dil, ırk, cinsiyet farkları vardır. Onlar ekmekten bir dilim daha fazla kapmak için birbirlerini bıçaklayabilirler.

Otorite her iki tarafa da düşmanken ve her iki tarafı da sömürüyorken otorite esas gücünü bu dilenen kitleden almaktadır.

Direnenlerin besini bilgi iken dilenenler bilgi açlığı içerisindedir. Fakat otoriteler dilenenlerin bu açlığını daha çok din ve milliyetçilikle doyurmaktadır.

Otoriteler çağına göre direnenleri anarşik, bozguncu, komünist, hain, çapulcu ilan ederken dilenenler her zaman ‘makul vatandaş’tır.

Otoritenin faşist baskıları direnenlerin direnme gücünü bilerken dilenenlerin olası direnişlerini kırmaktadır.

Dilenenler hangi zaman diliminde olursa olsun her zaman geniş zaman dilimindeyken direnenler her çağda azınlık kalmışlardır.

Böylelikle dilenenler tarihin akışını geriye doğru derinleştirirken direnenler bu akışı ileriye yükseltmeye çalışmaktadır.

Otoriteye dilenen ve boyun eğen insanlar, otoriteye direnen ve başkaldıran insanlara düşman kesilirler. Onları da otoriteye boyun eğmeleri için davet ederler; sömürünün, sınırların süreceği bir dünya için.

Otoriteye direnen ve başkaldıran insanlar, otoriteye dilenen ve boyun eğen insanlara karşı bir düşmanlık beslemezler. Aksine onları da otoriteye direnmeye ve başkaldırmaya davet ederler; sömürüsüz, sınırsız bir dünya için.

Direnmek ve başkaldırmak yaşamaktır.
Dilenmek ve boyun eğmek ölümdür.

Baran Sarkisyan

Dünyalılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu