Arka Bahçemiz

“En tehlikeli insan tipi az anlayan çok inanandır”

Dūnya tarihsel olarak, her gūn yeniden inançlarla kurulup, inançlarla yıkılıyor…

ert

Kuran’ın tamamını okumadan Mūslūman, İncil’i okumadan Hristiyan, Marx’ın tek bir kitabını okumadan Marksist, Bakunin’i okumadan anarşist olanlarla dolu bir dūnyada yaşıyoruz. İnançlar, dūşūnceleri belirliyor. İnançlar, dūşūnceden daha gūçlū. Dūnyayı bu yūzyılda bile inançlar yönetiyor ve determine ediyor; gerçeklik değil.

Daha doǧrusu neye inandıǧını bilmeyen insan, en fanatik insan olabiliyor. Çehov’un dediǧi gibi, ‘en tehlikeli insan tipi az anlayan, çok inanandır.’

***

İnsanların büyük çoğunluğu idealisttir; özgūr dūşūndūǧūnū iddia etse bile bu böyledir; çūnkū aslında bilmedikleri, ama öǧrenmeye de çalışmadıkları, geliştirmedikleri inançları -dūşūnceleri deǧil- savunmakta ve aksini iddia etseler de metafizik biçimde düşünmektedirler. Bu idealizm bile bir bilinçten yoksundur; bir dūşūnceyi bilmeden, anlamadan, tartışmadan yapılan inanç idealizmidir. Bunda çevre, bireysel çıkarlar ve başka etkenler de rol oynamaktadır elbette.

İnsan neye inanıyorsa inansın, önce inandıǧı şeyi okumalı, araştırmalı ve kendi özbenliǧiyle gerçekten ona inanmalıdır. Gerçekten yūreǧiyle ve aklıyla inanmak bunu bir çıkar ya da bir imaj vermek için yapmamaktır aynı zamanda.

‘Sorgulanmayan hayat yaşamaya deǧmez.’ derler, sorgulanmayan bir inanç da inanmaya deǧmez.

Nietzsche’nin dediǧi gibi, “İnançlar hakikat dūşmanı olarak yalanlardan daha tehlikelidir.”

Gerçek ve hakikat ise, bakış açısına baǧlı olarak manipule edilen, görmezlikten gelinen ve yok sayılan bir simulasyondan öteye gitmiyor böylesi bir dūnyada.

Dūnya tarihsel olarak, her gūn yeniden inançlarla kurulup, inançlarla yıkılıyor.

***

İktidar kavramını iyi anlayabilmek, çözūmleyebilmek ve yakın geleceǧe ilişkin öngörūde bulunabilmek için yapılması gereken ilk şey, tekrar ve tekrar tarih okumaktır. Tarih yalnızca dūnūn deǧil, bugūnūn ve yarının öykūsūnū de içinde barındırır görebilene. Bundan sonra neler olacaǧını kişilere deǧil, tarihe sorunuz, būtūn yanıtlar orada zamanın tozlarının altında gizlidir.

Erol Anar

22 Temmuz 2016 / Brezilya

Dūnyalılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu