Arka Bahçemiz

Etin cinsel politikası…

“Kapitalizme karşı olmadan faşizme karşı olanlar, bir barbarlığın içinden çıkan başka bir barbarlıktan yakınanlar, buzağı eti yemek isteyen ama buzağıyı öldürmek istemeyen insanlara benzerler. “ Bertolt Brecht

fabrika_işçilerİşçinin kapitalizm tarafından insanlıktan çıkarılması için mezbaha mecazının kullanılması tercihi, tarihsel bir gerçekliğin yansımasıdır.

Montaj hattındaki iş bölümü fikri, Henry Ford`un Şikago`daki mezbahaların demontaj hatlarını ziyaret etmesi sonucunda ortaya çıkmıştır. Ford montaj hattı fikrini hayvan kesiminin parçalara bölünmüş aktivitelerinden almıştır: “Bu fikrin aklıma gelmesine genel olarak Şikago`daki et fabrikalarının derinin temizlenmesi sürecinde kullandıkları tavanda asılı vagonlar vesile oldu.“

Et üretimi üzerine (et endüstisinden bir şirket tarafından finanse edilmiş) bir kitap süreci şöyle anlatır: “Kesilmiş hayvanlar, bir nakil aracı ile ya da hareketli bir zincire baş aşağı asılmış şekilde , bir çalışandan diğerine aktarılır ve her bir çalışan sürecin belirli bir adımını uygular. “ Yazarlar gururla şunu da ekler: “Bu prosedür verimliliğini o denli kanıtladı ki otomobillerin montajı örneğindeki gibi birçok farklı endüstri tarafından benimsendi.“

Ford sürecin neticesini tersine çevirmiş olsa da (yani montaj hattında, kesim sürecindeki parçalara ayırmanın aksine bir ürün yaratılıyor olsa da) aynı zamanda bireyin çalışması ve üretkenliğinin büyük ölçüde bölümlere ayrılmasına sebep oldu. İnsan bedeninin parçalarına ayrılmasının modern kapitalizmin  kurgusu olmasından çok, modern kapitalizm bölümlere ve parçalara ayırma üzerine inşa edilmiş bir kurgudur.

Mezbahanın demontaj hattında vuku bulması şart olan en temel şeylerden biri,  hayvana yaşayan, soluk alan bir varlık gibi değil de atıl bir nesneymiş gibi davranılması gerekliliğidir. Benzer olarak montaj hattında çalışan işçiye de atıl, düşünmeyen bir nesne gibi davranılır ve işçinin yaratıcı, bedensel, duygusal ihtiyaçları görmezden gelinir.

Montaj hattının takdiminden sonra çok sayıda çalışanı Ford`u terk etti. Montaj hattına verilen ilk tepkide, işçinin bu yeni iş tipine duyduğu doğal tiksintiyi görürüz. Ford üretken olma hissinden yoksun bir üretkenlik takdim ederek, iş kavramının anlamını parçalara ayırdı. Geç kapitalizmde insan bedeninin bölümlere ayrılması, parçanın bütünü temsil etmesinin de önünü açar. Mezbaha modelinin montaj hattında çalışan işçilere de uygulandığı çok belirgin olmadığı için, bütün varlıklar olarak, ataerkil kültürdeki kayıp gönderge sisteminin etkisini kendilerinin de tecrübe ettiğini fark edemezler.

Carol J. Adams – Etin cinsel politikası

Dünyalılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu