Arka Bahçemiz

Sağ Düşünce, Sığ Düşünce

Sağ düşünce sığ düşünce demektir, sağ düşüncede olanlar fikirlerini tartışmaya açmazlar, onlar her şeyden emindirler. Değişime kapalıdırlar ve bunu düşmanlık sayarlar. Ötekiler yaratırlar ve öteki üzerinden yaşamlarını konumlandırırlar. Ortada bir düşman vardır ve o düşmanı yenmek için yaşamak gerekir, bütün felsefe bunun üzerine kurulmuştur. İletişim değil tartışma, küfretme, üstünlük sağlama çabası vardır.

sağ düşünce

 

Sağ düşüncede olanlar kasıntı tiplerdir, bilgisizliklerini uydurulan çeşitli ritüeller ve vücut hareketleriyle örtbas etmeye çalışırlar ancak bu dışarıdan komik görünmelerinin önüne geçemez, kalitesizlik akar, sızar her yerlerinden. Kutsalları çoktur ve yeni kutsallar yaratmaya meyillidirler. Kendi özgür irade ve beyinlerini kullanmaktan aciz oldukları ve işlerini bir aracı üzerinden görmek gibi bir refleksleri olduğu için bir kutsala ölümüne ihtiyaç duyarlar.

Onlar yalnızca insanın değil doğada var olan her şeyin düşmanıdırlar. Estetikten yoksun, bilgisizliğin bünyelerinde yarattığı uyuşturucu bir mutlulukla yaşam sürerler ve yine bu aynı bilgisizliğin oluşturduğu bir ruh dinginliği içinde mutlu olarak ölürler. Bu anlamda, partilerden vs söz etmiyorum; kısıtlı sanat çevreleri, dışlanmış düşünce insanları, küçük sivil hareketler ve vicdanını kaybetmemiş küçük bir aydın insan topluluğu dışında Türkiye, sağ (sığ) bir toplumdur. Bu geçmişten gelen bir miras.

Yaşadığımız tüm bu yozlaşma ve insanın nefesini kesen çiğleşmenin nedeni tam da bununla ilgilidir. Dünyada da durum farklı değildir, genel olarak sağ (sığ) düşüncede olan insanların hakim olduğu bir hayatın içindeyiz. Zira sığlıktan kurtulmak emek ister ve kimse böyle bir şey için emek vermeyi göze almaz, alamaz.

Deniz Kartal

18 Ağustos 2014

Dünyalılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu