Eğitim

Eğitim ve Felsefe

Üniversite öğretiminin genç kişiyi bir konuda uzmanlaştırma ve meslek kazandırma amacını güttüğü hepimizce bilinir ve benimsenmiştir. Fakat bu sadece pratik amaçtır; ötesinde asıl amaç gerçekleşmeyi bekler: Bir kişiliğin olgunlaşması.   Öğretim, öğretenin edinmiş olduğu bilgileri öğrenene aktarmaktır. Elbette bu düşündürerek …

Yazının devamı için...

Okullar Yaratıcılığı Öldürüyor

Ken Robinson’un 2006 yılında yaptığı TED konuşması, aslında herkesin bildiği bir meseleyi ele alıyor. Ancak anlattığı hikâyeler ve verdiği örnekler öyle çarpıcı ki yaratıcılığın sadece okullar tarafından değil, neredeyse her kişi, kurum ve kuruluşça baltalandığı ülkemizde, her şeye rağmen yaratıcı olmaya …

Yazının devamı için...

Ödülün Bedeli

Ödüllendirme toplumdan topluma, kuşaktan kuşağa değişen, içinde birçok önemli noktayı barındıran bir kavram. Peki ya ödülün, ödüllendirmenin sonuçları zannedilen kadar masum değilse? Ödül genel olarak ikiye ayrılır: dışsal ve içsel ödül. Dışsal ödül, bir performansı karşılığında çocuğa verilen para, bir …

Yazının devamı için...

Kahrolsun Okul!

Ortaçağlarda okul zorunlu değildi. Kaldı ki yaygın anlamda bir okul eğitimi (schooling) de yoktu. Dini otoritelerin isteğine göre dar kapsamlı bir eğitim (skolastik) yapılırdı. Çoğunlukla üst sınıfların mensupları için özel bir eğitim vardı. Öte yandan fakir halk çocuklarından yetenekli olanları seçilir ve bunlara dini …

Yazının devamı için...

Okullar yaratıcılığı öldürüyor mu?

Okullar Yaratıcılığı Öldürüyor mu? ” Şu anda bizim eğitim sistemimiz akademik yetenekler göz önünde bulundurularak dizayn edilmiştir. Ve bunun böyle gerçekleşmesinin bir sebebi vardı… Endüstrileşmenin ihtiyacını karşılamak. Eğitim sistemimiz, bizlerin dünyayı belli bir yer altı zenginliği için kazdığımız gibi aklımızı …

Yazının devamı için...

Eğitimde Torna Zihniyeti-IV

Okullar, hayatta başarılı olmak için gereklidir deniyor. Peki nedir başarılı olmak? Buna dair pekçok cevap verilebilir. Örneğin şefkatli olmak, vicdanlı olmak, ahlaklı olmak, dürüst olmak, adaletli olmak… Bütün bunlar düşünüldüğünde okul, başarının çok kısıtlı şekilde tarif edildiği bir yer olarak …

Yazının devamı için...

Okullar ve Çocuklar-III

Okulu desteklemek için kullanılan temel argümanlardan biri de çocuğun sosyalleşme ihtiyacı. Şöyle deniyor: “Çocukların okulda işe yarar bilgiler edinmediğini biliyoruz, biz de o sıralardan geçtik. Ama bugün sosyalleşecekleri başka bir ortam yok. Apartmanda oturmalarındansa okulda arkadaş edinmelerini yeğliyoruz.” Bu cümlenin …

Yazının devamı için...

Öğretim Sistemi: Merakın Ölümü-II

Türkiye’de tedrisattan geçmiş öğrenciler erken yaşta pekçok bilgi ile donatılıyor. Mesela İngiltere’deki çocuklarla kıyaslandığında Türkiyeli öğrenciler daha ilk yıllarda dört işlemi, basit cebir hesaplarını yapmayı öğreniyorlar. Bu ilk bakışta bir avantaj gibi görünebilir. Ama erken yaştaki bu yüklemenin öğrenme hevesini …

Yazının devamı için...

Öğretim Sistemi ve Cehaletin Gerçek Kaynakları

Öğretim sistemi, yaratıcılığın en büyük düşmanı ne yazık ki… Sadece yaratıcılığın da değil, daha pek çok insani değerin. Öğretimle ilgili tartışmaların çoğu sınav sistemleri, notlandırma yöntemleri, müfredat içerikleriyle sınırlı kaldıkça gerçekten farklı ihtimalleri görmek de zorlaşıyor. Milyonlarca lira harcanarak çift …

Yazının devamı için...

Dünyanın en şaşırtıcı eğitim sistemi: Finlandiya

Düşük maliyetler, kısa okul saatleri, ile yüksek akademik başarıyı; bireyselliğe, bağımsızlığa önem veren, öğrencilerine kendi eğitim programını kendi düzenleme sorumluğunu yükleyen eğitim anlayışıyla bol boş zamanı, eğlenerek öğrenmeyi birleştiren Fin eğitim sistemi hala eğitimin rüya ülkesi olmaya devam ediyor.

Yazının devamı için...