Tarih

Aydınlanma Düşüncesi Üzerine – Bölüm 3

john-locke

Aydınlanma Düşüncesi Üzerine Taner Beyter Bölüm 3 Adequatio intellectus et rei… (Aklın ve gerçeğin uyumu…) İngiliz Aydınlanması’nı daha iyi anlamak için öncelikle Sanayi Devrimi’ne odaklanmak gerekir. İngiliz Aydınlanması özü itibariyle aristokrattır. Yaşanan bu düşünsel atılımın toplumsal dinamikleri değişen üretim ilişkisi …

Yazının devamı için...

Aydınlanma Düşüncesi Üzerine – Bölüm 2

jean-jaques-rousseou

Aydınlanma Düşüncesi Üzerine Taner Beyter Bölüm 2 “Dimidium facti qui coepit habet: Sapere aude”  “Kendi aklınla düşünmeye cesaret et” Horatius. Bu dönemde, Fransız aydınlanmasının filozof tipine en uygun örneklerden bir diğeri ise Diderot‘tu. O da örgütlü tüm dinlere savaş açmıştır …

Yazının devamı için...

Aydınlanma Düşüncesi Üzerine – Bölüm 1

voltaire

Aydınlanma Düşüncesi Üzerine Taner Beyter Bölüm 1 “de omnibus dubitandum” (Her şeyden şüphe edilecektir) Adorno, Habermas, Foucault ve Horkheimer gibi bazı düşünürler günümüzde olanları açıklamak ve yorumlamak için Aydınlanma’yı bir başlangıç olarak kullanırlar. Aydınlanma birçok düşünür için aklını kullanmaya cesaret …

Yazının devamı için...

Hotanto Venüsü; Beyaz Adamın ‘Ucubesi’

saartjie-baartman_hotato-venusu_4

Saartjie Baartman namı diğer Hotanto Venüsü (1789 – 1790 Güney Afrika – 29 Aralık 1815 Paris) 1789’da başlayan, henüz 25 yaşındayken sonlanan hayatı filmlere, kitaplara konu olan kadın. Güney Afrika’dan Avrupa’ya uzanan tamamen kendi kontrolü dışında gelişen ve şekillenen bir trajedinin …

Yazının devamı için...

Üç devrimci kadın ve bir döneme bakış

Tarihi görmek istediğimiz gibi göremeyiz; böylesi resmi tarih anlayıșına benzer. Tarihi, olgular, olaylar ve kavramları birlikte ele alarak diyalektik nesnel süreçten sonra anlayabiliriz. Tarihi anlamak hem dünü, hem bugünü kavramamızı sağlarken, aynı zamanda geleceğe ilișkin öngörüde bulunmamızı da kolaylaștırır. Eğer …

Yazının devamı için...

Anayanlı Eşitlikçi Toplumdan, Ataerkil Sınıflı Toplumlara-3

Anayanlı Toplumun Yıkılışı ve Servetin Erkek Cins Elinde Toplanması Ani toplumsal değişimler, iktidarların devrimler yoluyla el değiştirmesi, devletli (sı­nıflı) toplumlara özgü geçiş biçimlerindendir. Anayanlı eşitlikçi toplulukların yıkılışı ve sınıflı erkek egemenlikli toplumların ortaya çıkması ise binlerce yıla yayılan tedrici geliş­melerle …

Yazının devamı için...

Anayanlı Eşitlikçi Toplumdan, Ataerkil Sınıflı Toplumlara-1

İlk insan topluluklarında, kadının bugünkünden çok farklı ve üstün bir konumu vardı. Sadece soyun devamını sağlaması nedeniyle değil, topluluğun tüm üyelerinin (çocuklar ve erkeklerin) yaşamasını sağlayacak yiyeceği bulması, üretmesi ve topluluğu bir arada tutacak kurallar dizgesini canlı tutması nedeniyle de …

Yazının devamı için...

Anayanlı Eşitlikçi Toplumdan, Ataerkil Sınıflı Toplumlara-2

Bir Erkek Kurgusu Olarak “Anaerkil” Kavramı “Anaerkil” kavramı, ilk topluluklarda analık hukukunun varlığını ve kadınların toplu­luktaki saygın konumunu vurgulamak için kullanıldı, ilk olarak Morgan’da rastlıyoruz bu kavrama, ilk başvuranların niyetlerinden bağımsız olarak, bu kavram kadının (ve ilkel topluluklardaki toplumsal düzenin) …

Yazının devamı için...

Evrensel Güç Sevgi

Albert Einstein’ın kızına yazdığı söylenen mektup “evrensel güç olan sevgi” hakkında. Einstein’ın böyle bir mektup yazmadığına dair incelemeler de var. Ama okumaya değer… “Görelilik teorisini önerdiğim zaman, beni çok az insan anladı ve insanlığa aktarılmak için şimdi bildireceğim şey de …

Yazının devamı için...

Bir ‘Furtuna’ vurdu bizi

Bir ‘Furtuna’ vurdu bizi, dört bir yana savurdu “Şehirde ne kadar çok Yahudi, ne kadar çok Çingene, ne kadar da Rum bozuntusu var! Çarşıdaki dükkânların levhalarını okuyoruz. Onda dokuzu bizi sinirlendiren nankör ve kahpe milletin isimlerini taşıyor. Kuvvetli olduğumuz zaman …

Yazının devamı için...