Çevre

Din, Ekoloji ve Kadın

Din, Ekoloji ve Kadın 

Yaşadığımız çağın en önemli sorunlarından biri hiç şüphesiz içinde bulunduğumuz ekolojik krizdir. Ekolojik krizin boyutlarını, sonuçlarını tartışırken sebepleri üzerinde hiç durmadığımız veya yüzeysel bir şekilde geçiştirdiğimiz de ortadadır. Son zamanlarda ekoloji ile ilgili çalışmalar bu sebeplerden ötürü artmaktadır. Bu çalışmaların ortak özelliği hâkim paradigmanın ürünleri olmasıdır.

Kapitalist Modernitenin dayatmalarına karşı çıkmadan ekolojik krizden kurtulmak mümkün değildir. Bu durum, tarihsel ve toplumsal tüm süreçleriyle ele alınarak derinlikli, kapsamlı yeni bir ekolojik paradigmaya ihtiyaç olduğunu göstermektedir.

alakır_nehri

Ekoloji ve çevre kavramlarının farklı zihniyetleri temsil ettikleri artık bir gerçektir. Çalışmamızın birinci bölümünde ekolojinin tanımı ve çevreyle arasındaki farkları belirterek ekolojinin unsurlarına yer verdik. İnsan merkezli çevre anlayışlarını reddederek yerine doğa merkezli bir anlayış koyan Derin Ekoloji, ne insan ne de doğa merkezliliğini kabul eden ancak insan-doğa işbirliği içinde bir ekolojik paradigmayla ekolojik toplumun inşa edilebileceğini öne süren Toplumsal Ekoloji ve ekolojik toplum inşasının ancak kadın öncülüğünde gerçekleşeceğini savunan Ekofeminizm bu unsurların başında gelmektedir.

Çalışmamızın ikinci bölümünü Kadın ve Ekoloji konusu oluşturmaktadır. Toplumsal cinsiyet bağlamında kadının ve doğanın tarihsel birlikteliği, ilk toplumlarda kadının konumu ve doğayla ilişkisinden yola çıkılarak günümüze kadar geçirdiği safhalar tarihsel sebepleriyle birlikte irdelenmiştir.

Üçüncü ve son bölümde dinlerin ve din öğretilerinin ekolojiyle ilişkisi üzerinde durulmuştur. İlk göçebe toplumlardan yerleşik hayata, çok tanrıcılıktan tek tanrılığa geçişte insanoğlunun doğaya bakışı ve bunda dinin etkisi ortaya konmaya çalışılmıştır. İbrahimi dinler ve diğer evrensel dinlerin ekoloji anlayışları ile İslam’ın ekoloji anlayışı karşılaştırmalı olarak incelenmiştir.

Kadının konumu ve dinlerin aslında doğadan ne anladıkları ortaya konulmadan yeni bir ekolojik paradigmanın ortaya konamayacağını düşünmekteyiz. Bu iki önemli unsurun dahil edildiği tüm çalışmalar ekolojik toplum düşüncesine yeni ve farklı bakış açıları kazandıracaktır.

Din Sosyolojisi Açısından Bir Araştırma

Hazırlayan: Rabia TAMER

http://www.alakirinsesi.org/din-ekoloji-ve-kadin/

Bu ufuk açan ve ilham veren araştırmanın tamamını okumak için yukarıdaki linki ziyaret ediniz. dunyalilar.org web sitesinde yer verdiğimiz Alakır Nehri direnişiyle ilgili içeriklere buradan ulaşabilirsiniz.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu