Çevre

Güneş Duasına Çıkan Çocuklar

İlk bakışta insana garip gelebilir ama tüm Anadolu’nun yağmur duasına çıktı­ğı bir dönemde Hemşin yaylalarında gü­neş duasına çıkılır. Tabii bunun nedeni Hemşin yaylalarının başından kara bulut­ların eksik olmaması, yağmurun çok sık yağmasıdır. Yağmur duasının bir diğer adı da “gobradiğin” dir.  Banner3

Bir çalı süpürgesine kollar takılıp elbise giydirilir (özellikle kırmızı olur) ve başına puşi bağlanır. Hazırlanan bu kuklaya (korkuluğa) “bubirdak, ebe bubrik, bublik, ablik-bublik” gibi isimler verilir. Çocuklar bubirdağı alıp, maniler söyleyerek kapı kapı dolaşır ve un, yağ, tuz, şeker, kaymak gibi yiyecekler toplarlar.

Çocuklar, dualarının kabul olmasını bekler. Çünkü yaylada yağmur demek, eve kapanıp kalmak demektir. Özgürce dolaşmanın tek koşulu güneşin yüzünü göstermesidir. Çocuklar hazırla­dıkları kuklanın kollarına girer ve evleri dolaşırken şu dörtlüğü söyler:KARA

“Baba bubrik ne ister
Allah’tan güneş ister
Veren cennet hatuni
Vermeyen cehennem kütuği”

“Bubirdağım bur ister
Kaşık kaşık yağ ister
Kadelden kaymak ister
Un torbasından un ister
Kintamandan tuz ister
Allah’tan kırmızı güneş ister.”

“Ablik-bublik ne istersin?
Bir kaşık yağ isterim
Tekneden kaymak isterim
Verene bir koç oğlan
Vermeyene kör, topal kız
O da yansın ateşe.”

O evden de biraz un, diğerinden biraz yağ alırlar. Bu şekilde her evi dolaşarak isteklerini belirten te­kerlemeleri söylerler. Bu malzemeler top­landıktan sonra etraftan ateş yakmak için çalı çırpı toplanır ve yaylanın geniş mey­danında büyük bir ateş yakılır. Toplanan yağ, un ve şekerle bu ateşte “helva” pişirilir ve ritüele katılanlar tarafından yendikten sonra yayla sakinlerine dağıtılır. Sonra da gözler gökyüzüne çevrilir, güneşin kendi­ni göstermesi beklenir. Güneşin açıp aç­madığı bilinmez. Ama Anadolu’nun kay­bolan bir geleneği, herhalde o güneşin bi­raz daha solması demektir…

Dünyalılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu