Çevre

10 Soru ve Yanıtları İle Kanal İstanbul

1: KANAL İSTANBUL NEREDE AÇILACAKTIR?

Önerilen güzergâh; Durusu Gölü’nün doğusundan başlatılıp, Sazlıdere Barajı üzerinden Küçük Çekmece Gölü’ne ulaşmaktadır. Bölge alçak tepelik yapıdadır. Kanalın 35 km’lik bölümü arazide, 10 km’lik bölümü ise Küçük Çekmece Gölü’ndedir. Kanalın genişliği, Sazlıdere Baraj Gölü’nde artacak ve Küçük Çekmece Gölü’nde 1000 m’ye ulaşacaktır.

2: KARADENİZ İLE MARMARA DENİZİ ARASINDA BİR KANAL AÇMA FİKRİ NEREDEN GELMEKTEDİR?

İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Demirperde ülkelerinin Avrupa ve Türkiye üzerine yapabilecekleri askeri saldırı harekâtına karşı ABD’de bazı savunma projeleri geliştirilmiştir. Bu çerçevede İstanbul’un batıdan gelecek bir zırhlı birlik saldırısına karşı savunulması için de “su kanalı” oluşturulması düşünülmüştür. Bu projedeki kanalın güzergâhı Durusu (Terkos) Gölü’nün batısından, Büyük Çekmece Gölü’ne uzanan alçak arazi ile vadiyi izlemektedir. Ancak gerçekleştirilmesi çok güç ve pahalı olduğu gibi, Trakya’nın savunulmasını imkânsızlaştıracağı ve yaratacağı diğer olumsuz etkiler değerlendirilerek, proje gündem dışı bırakılmıştır.

3: KANALIN ÇEVRESİNDEKİ ARAZİNİN KULLANIMI NASIL OLACAKTIR?

Kanal çevresinde arazi kullanımına, ulaşıma ve çevresine olacak bazı olumsuz etkiler şöyle özetlenebilir.

1) Kanalın çevresindeki tarım, otlak ve orman alanları yerleşime (kentleşmeye) açılacaktır.

2) Kanal kazı ve inşaat alanı ile çevresindeki köyler de yok olacaktır. Arazisi kamulaştırılan veya satın alınmış olan halk, geçim kaynakları da yok edildiği için, göç etmek zorunda kalacaktır.

3) İstanbul’un su kaynaklarından Sazlıdere Barajı yok olacaktır.

4) Kireç taşı arazisinde kazı için yapılacak patlatmalar binlerce yıllık su sızıntı sistemini (çatlak sistemi) yok edecektir. Kireç taşı çatlak sisteminden sızacak, kaynakları besleyen suların yolları değişecektir. Bu patlatmaların yaratacağı yer sarsıntısı etkileri sadece kanal çevresinde değil, bütün Çatalca Yarımadası’nda (Durusu Gölü ile Büyük Çekmece Gölü’nü besleyen yeraltı suyu kaynakları) ve Ergene Havzası için geçerlidir.


Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu