Çevre

Kazdağlarını yok ediyorlar!!!

Bağımsız İstanbul Milletvekili olarak meclise giren Levent Tüzel’in, halk adına yanıtlanmak üzere, Orman ve Su İşleri Bakanlığına  Kazdağlarında işletmeye açılan madenlerle ilgili sorduğu sorular ve aldığı cevaplar aşağıda. Vicdanlarınıza sunuyoruz.

Dünyalılar

SORU 1. Köy hanelerine çok yakın ve eğimli bir arazide maden sahası için izin verilmesi mümkün müdür?

SORU 2. Kurşunlu Köyüne çok yakın ve eğimli, ormanlık bir arazide maden işletmeciliği yapılmasına izin veren yetkililerce, köyü çevreleyen coğrafi, tarihi, kültürel, jeolojik, sismolojik, ekolojik koşullar incelemeden ve köylünün itirazları dikkate alınmadan masa başında karar verildiği iddiaları doğru mudur?

SORU 3. Orman İşletmesi yetkililerince, maden işletmesine yol açmak için, çapı 6 cm’yi geçmeyen ağaçların işaretlenme zorunluluğu olmadığını belirterek yaklaşık 2000 adet ağacı kestiği iddiaları doğru mudur?

SORU 4. Orman şefliği tarafından ağaç kesim işinde ‘ehliyetsiz ve sigortasız işçiler’ çalıştırıldığı iddiaları doğru mudur? Doğru ise, sorumlular hakkında ne işlem yapılmıştır?

SORU 5. Konuyla ilgili olarak Çanakkale İdare Mahkemesinde açılmış ‘ÇED gerekli değildir’ kararının iptali ve ruhsatın iptali konularında 2 tane dava ile bu mahkemeler sonuçlanana kadar bu alanda bir işlem yapılmaması için Bayramiç Asliye Hukuk Mahkemesinde ‘müdahale-i men” davası sürmesine rağmen, şirketin maden işletmesi yasal mevzuata uygun mudur?

SORU 6. Yargı süreçleri tamamlanmadan başlatılan maden işletmesi için ağaçların kesilmesi, köylülerin ve hayvanlarının yaşam alanlarının yok edilmesi, Anayasa’da zikredilen, her yurttaşın ‘”sağlıklı huzurlu bir çevrede yaşama” hakkının ihlali değil midir?

SORU 7. Aynı maden şirketi tarafından işletilmiş Kurşunlu köyüne uzaklıkları 5 ile 25 km arasında olan Gedik, Yeşilköy ve Mollahasanlar köylerinin etrafındaki ormanlık alan ve köylülerin yaşam koşullan ne durumdadır?

SORU 8. Çanakkale ve köylerinde kaç adet maden ocağı ya da taş ocağı bulunmaktadır? Bu işletmeler, kimlere aittir?

SORU 9. Çanakkale ve köylerinde bilinçsizce yaygınlaşan altın maden işletmeciliğinin yarattığı tahribatın boyutlan ne aşamadadır? Bu konuda Bakanlığınızca yapılmış bilimsel ve teknik bir inceleme var mıdır?

 

CEVAP 1-9. Maden ruhsatları, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilmekte olup, ruhsat alanında yapılacak faaliyet ÇED sürecinde ilgili kurumların görüşü alındıktan sonra maden izninin verilmesinde sakınca olmadığının belgesinin alınmasına müteakip izin verilmektedir.

Ormanlık alanlarda verilen maden ruhsatlarına dayalı verilen mermer ve taş ocağı izinleri, Orman Bölge Müdürlüklerimizde uzman personelin katılımı ile oluşturulan en az üç kişilik heyet tarafından arazide gerekli ölçümler yapıldıktan sonra düzenlenen rapor doğrultusunda verilmektedir.

Bakanlığım tarafından yapılan her türlü iş ve  işlem, yürürlükteki mevzuat çerçevesinde yapılmaktadır. Ormanlık alanlarda verilen maden izinleri Orman Kanunu’nun  16’ncı Maddesine göre verilmektedir. Bu izin sahalarında bulunan ağaçlar Orman Genel Müdürlüğümüz tarafından belirlenmiş usul ve esaslar çerçevesinde değerlendirilmektedir

Önergeye konu edilen ağaç kesim sahası, Çanakkale İli, Bayramiç İlçesi Kurşunlu Köyü mülki hudutlarında kalmakta olup, üretim işiyle alakalı ilandan sonra bu köyden işe talipli çıkmaması üzerine iş, 6831 Sayılı Orman Kanununun 40. maddesine istinaden civar köylerden yapılan araştırma soması Bayramiç İlçesi Karıncalık Köyü nüfusuna kayıtlı Mustafa YAVUZ adlı şahsa yaptırılmıştır. Bu şahısın orman köylüsü olması sebebiyle 4734 Sayılı Kanunun 3/a istisna maddesi kapsamında değerlendirildiğinden üretim işi, birim (vahidi) fiyat usulü ile yaptırılmıştır.

Verilen iznin iptal edilmesini veya durdurulmasını gerektiren herhangi bir mahkeme kararı İdaremize ulaşmamıştır.

Prof. Dr. Veysel Eroğlu – Bakan

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu