Güncel

Müslüman toplumlarda kadınlar nasıl giyiniyor?

Müslüman toplumlarda kadınlara uygun olan giyim tarzı hangisidir?

Kaynak: The Birthplace of the Arab Spring: Values and Perceptions of the Tunisian Public in a Comparative perspective. From the Middle Eastern values Study, University of Michigan Population Studies Center
PEW Research Center

 

Müslüman ülkelerde önemli bir konu, kadınları toplum içerisinde ne şekilde giyindiğidir. Michigan Üniversitesi, Sosyal Araştırmalar Enstitüsünün, müslümanların ağırlıklı olduğu 7 ülkede (Tunus, Mısır, Irak, Lübnan, Pakistan, Suudi Arabistan ve Türkiye) yakın zamanda gerçekleştirdiği bir araştırma gösteriyor ki, insanların çoğunluğu kadınların saçlarını tamamen kapatmasını tercih ederken, yüzünü kapatmasının gerekli olmadığını düşünüyor. Yalnızca Türkiye ve Lübnan’da 4 kişiden birinden fazlası kadının toplum içerisinde saçını da kapatmamasının uygun olduğunu düşünüyor.

Araştırma, kadınların giyimi konusunu görsel tercih olarak ele almıştır. Her katılımcıya üstünde 6 farklı şekilde kafasını kapatmış kadın resmi olan bir kart verilmiş ve bu kadınlar içerisinden umuma açık bir yerdeki en uygun giyimli kadını seçmesi istenmiştir. Kartın üzerinde kapanma şekilleri yazmasa da, tarzlar tamamen kapalı burka (1. Kadın) ve peçeden (2. Kadın) daha az muhafazakar olan türbana (4. ve 5. Kadınlar) kadar sıralanmıştır. Ayrıca hiç bir şekilde kapanmamış kadın seçeneği de sunulmuştur.

Toplamda, katılımcıların çoğu, saçları ve kulakları beyaz türbanla tamamen kapanmış olan 4 numaralı kadının giyiminin toplum içinde olmaya en uygunu olduğunu söylemiştir. Bu Tunus’ta %57, Mısır’da %52, Türkiye’de %46 ve Irak’ta %44 oranlarındadır. Irak ve Mısır’da saçları ve kulakları daha muhafazakar olan siyah türbanla kapanmış 3 numaralı kadın 2. en popüler tercih olmuştur.

Pakistan’da, yalnızca gözleri açıkta bırakan peçeli 2 ve 3 numaralı kadınlar arasında (%31 ve%32)eşit bir dağılım varken, neredeyse bir çeyreği (%24) 4 numaralı kadını tercih etmiştir. Suudi Arabistan’da, %63’lük çoğunluk 2 numaralı kadını tercih ederken, %11’lik bir kesim de 1 numaralı kadının giydiği burkanın bir kadın için toplum içerisinde giyilecek en uygun kıyafet olduğunu söylemiştir.

Birkaç ülkede, azımsanmayacak azınlıklar kadınların toplum içerisinde saçlarını örtmemelerinin kabul edilir olduğunu söylemiştir. Türklerin ortalama üçte biri (%32) bu görüşteyken Tunusluların %15’I  bu görüştedir. Lübnan’dakilerin neredeyse yarısı da (%49) kadınların toplum içerisinde saçlarını kapatmadan bulunabileceğini kabul etse de, bu bir bakıma Lübnan’daki örneklemin %27sinin Hristiyan olduğu gerçeğini yansıtıyor olabilir. Bu araştırmanın, cinsiyete göre sonuçları da dahil, demografik bilgileri araştırmanın toplumsal sunumuna dahil edilmemiştir.

Kadınlar kendi kıyafetlerini seçebilmeli mi?

Araştırmanın yapıldığı çoğu ülkedeki halk, açıkça kadınların daha muhafazakar giyinmelerini tercih ettiklerini belirtse de, pek çoğu kadınların ne giyeceklerine kendilerinin karar vermesi gerektiğini de söylemiştir. Bu tutum Tunus (%56), Türkiye (%52) ve Lübnan’da (%49) çok yaygındır – hepsi de azımsanmayacak yüzdelerde kadınların toplum içerisinde kafalarını kapatmamalarına açık ülkeler. Ama Suudi Arabistan’da da neredeyse bu kadar (%47) kişi kadınların ne giyeceklerini seçmede özgür olması gerektiğini söylemiştir. Daha küçük ama kayda değer yüzdelerde Irak (%27), Pakistan (%22) ve Mısır da (%14) buna katılmıştır. Araştırmanın cevapsız bıraktığı nokta ise, katılımcıların, kadınların toplum içerisinde ne kadar muhafazakar giyineceklerini seçerken sosyal ve kültürel normların yol gösterici olacağını düşünüp düşünmedikleri.

Çeviren: Meltem Karabayır

http://www.pewresearch.org/fact-tank/2014/01/08/what-is-appropriate-attire-for-women-in-muslim-countries/

Dünyalılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu