Gelecek

Gelecek Nasıl Gelecek? 2-

2029 öncesi yıllar için tıklayınız…

 

2029

– 1,000 dolarlık bir bilgisayar insan beyninden 1,000 defa daha güçlü..

– Önceden insanların yaptığı her türlü hesaplamaların ezici çoğunluğu artık tamamen bilgisayarlar tarafından yapılmakta.

– İnsan beyninin sırlarını çözmekte ciddi bir ilerleme kaydedildi. Beynin özel fonksiyona sahip yüzlerce alt bölgesi tanımlandı. Bu bölgelerin geliştirilmesi için çalışan algoritmaların bazıları çözülerek aynen sinirsel ağ bilgisayarlarında uygulanması sağlandı.

– İnsan beynindeki yöntemlerin tersine mühendislik yöntemleriyle çözülmesiyle bilgisayarlara da uygulanabilen kitlesel paralel çalışan sinirsel ağlar yaygın olarak kullanılmaya başlandı.

– Beynimize sanal gerçeklik aktarımı için kullanılan gözlükler ve kulaklıklar artık göz ve kulakların içine uygulanan implantlar sayesinde demode hale geldi. Bu implantlar daimi olan ve çıkartılabilen tip olmak üzere iki türlü. Doğrudan bilgisayar, internet ve haberleşme ağları uygulamalarına bağlanabilmek için kullanılıyor. Bunlar sayesinde kullanıcı gördüğü ve işittiği herşeyi kaydedebilme imkanına sahip.

– Doğrudan beyne bağlanmak üzere tasarlanan bilgisayar implantları da mevcut. Bunların doğal duyuları arttırma, bellek, öğrenme hızı ve genel zekayı kuvetlendirme yetenekleri bulunuyor.

– Bilgisayarlar artık insanlardan hiçbir destek almadan tamamen kendi başlarına öğrenme ve yeni bilgi üretme yeteneklerine sahip bulunuyorlar. İnternetteki muazzam bilgi içeriğini tarayarak bazı bilgisayarlar insanlar tarafından üretilip halka malolmuş tüm herhangi bilgiyi (tüm bilimsel icat ve keşifler, kitaplar, filmler, açıklamalar v.b.) bilebiliyorlar.

– Doğrudan beyne yerleştirilen implantlarla kullanıcılar herhangi bir harici cihaz kullanmadan – tüm duyu organlarına etkili uyarıcılarla – sanal gerçekliğin tamamen içine gömülebiliyorlar. İnsanlar herhangi anda tüm zihinleriyle tamamen başka bir yerde olabiliyorlar. Bu teknoloji giderek yaygınlaşmakta.

– İletişimin çoğunluğu insan insana değil, insanlarla makineler arasında geçiyor.

– Ekonominin üretim, tarım, ve ulaştırma sektörleri hemen tamamen otomasyona geçmiş ve pek az sayıda insan çalıştırmakta. Teknolojinin ihtiyaçlara karşılık verebilme gücü sayesinde tüm dünya çapında fukaralık, savaş ve hastalıklar neredeyse hiç kalmamış durumda.

– Yapay zekanın yükselmesi gerçek bir “robot hakları” hareketine yol açmış durumda. Makinelerin sahip olması gereken medeni haklar ve yasal korumaların neler olması gerektiği kamu oyu tarafından açıkça tartışılmakta. Bir yanda ileri düzeyde bazı sibernetik güçlendirmelere sahip insanlar ve öte yanda ona göre çok daha fazla sayıdaki az sibernetik protezleri olan insanlar arasında bir insanın aslında neden ibaret olup olmadığı tartışılıyor.

– Artık bilgisayarların Turing testini rutin olarak geçebilmelerine karşın hala makinelerin her alanda insanlar kadar zeki olup olmadıkları tartışılıyor.

– Yapay zekalar bilince sahip olduklarını ve bu gerçeğin artık insanlar tarafından da teslim edilmesi gerektiğini savunuyorlar. İnsanların çoğu da bu yeni gerçeği kabul eder ve onaylar durumda.

– İnsan beyninin tersine mühendislik uygulanarak çözümlenmesi tamamlanmış durumda.

– Şehirlerarası ulaşım için füze tarzı dikine havalanan ulaşım araçları düşünülüyor.

– Biyolojik olmayan zeka hem insan zekasının kurnazlık incelikleri ve patern tanıma gücüne hem de öte yandan makine zekasının hız, bellek ve bilgi paylaşma yeteneklerine sahip olup hepsini birden kendinde birleştirmiş.

– Biyolojik zeka mevcut düzeyinde sabit kalırken biyolojik olmayan zeka gelişmesini üstel olarak sürdürmektedir.

2049

– Gıda üretimi tarım ve hayvancılık yerine artık yaygın olarak nanomakineler tarafından asamblaj (moleküler düzeyde bir araya getirme) yoluyla yapılıyor. Bu gıdalar dıştan bakışla doğal gıdalardan ayırt edilemez halde. Ancak, üretiminin moleküler düzeyde kontrol edilebilirliği sayesinde bu gıdalar doğal gıdalardan çok daha sağlıklı olabiliyor. Bu teknoloji ayrıca gıda üretimini iklim koşulları ve doğal kaynaklardan tamamen bağımsız hale getirmiş (Örneğin artık et üretimi için hayvanların kesilmesi gerekmiyor)

– Her türlü fiziksel nesnenin anında biraraya getirilebilmesi ve ayrıştırılabilmesini sağlayan Foglet’lerin yaygın olarak kullanımına başlanması sayesinde sanal gerçeklik ile gerçek gerçeklik tamamen birbirine karışmış halde.

2072

– Pikomühendislik (metrenin trilyonda biri boyutlar ölçeğinde çalışabilme teknolojisi) pratiğe geçirildi.

– 2011 Yılında Tarih TV (History Channel) kanalının “Geleceğin Şehri” yarışmasını kazanan IwamotoScott Mimarlık tasarımı gerçekten ufuk açıcı nitelikte. San Fransisco şehri için yeşil teknolojilerle tasarlanan Hidro-Net isimli projede kent içinde Alg (yosun) hasadı yapılan kuleler, jeotermal enerji mantarları ve taze su elde etmekte kullanılan sis yakalayıcılar bulunuyor.

2099

– İnsan beyni tersine mühendislikle tamamen (en küçük sırrı kalmayacak şekilde) çözülmüş, işlevleri ve çalışma şekli tüm yönleriyle aydınlatılmış durumda.

– İnsanların zihin ve doğal düşünce yeteneklerinin bilgisayar zihinlerine göre artık hiçbir avantajı kalmamış durumda.

– Makineler insanlar ile eşit yasal statüye kavuştular.

– İnsanlar ve makineler hem ruhsal hem de fiziksel alemlerde birbirleriyle kaynaşmış haldeler. Sibernetik beyin implantları insanların zihinlerini yapay zekalarla kaynaştırabilmelerini sağlıyor.

– Sonuç olarak, insanlarla makineler arasında kesin ayrımlar artık hiç kalmamış halde.

– Bilinçli (insan-makine) varlıkların sabit bir fiziksel biçiminden söz edilemez.

– Dünya, internet (ya da 2099 yılında onu temsil eden şey her ne ise) üzerinde bir bilgisayardan öbürüne anında taşınabilen yapay zekalar ile dolup taşar bir halde. Bilgisayar esaslı bu varlıklar (yazılımlar) kendilerini istedikleri anda istedikleri fiziksel formda ortaya koyabiliyorlar. Bu yapay zekalar robot bedenler oluşturmak veya bir robot bedenden öbürüne taşınmak ve hatta ayni anda birden çok bedende bulunmak ve onları birlikte kontrol etmek imkanlarına sahipler.

– Ahaliyi oluşturan bu insan-makine varlıkların sürekli birleşip ayrılmaları nedeniyle herhangi bir anda dünyadaki nüfuslarını hesaplamak ve bilmek mümkün değil.

– Bilincin kazandığı bu yeni plastisite, yoğrulabilme, istenen biçime konulabilme ve diğerleriyle zihinlerini birleştirebilme yeteneği, kişinin kendini tanıma ve öz kimlik bilincinin doğası üzerinde ciddi bir değişikliğe yol açıyor.

– Kişilerarası alışverişlerin çoğunluğu sanal çevrelerde gerçekleşmektedir. İki insanın gerçek fiziksel dünyada bir araya gelmeleri ve aralarına bir teknolojinin katılması olmaksızın konuşmaları, ya da iş yapmaları çok nadir bir olgu haline gelmiş.

– Organik insan bireyler dünya üzerindeki zeki yaşam formlarının çok küçük bir azınlığı durumunda. Az kalmış olan insanoğlu insanların arasında bile yeteneklerini arttıran bilgisayarlı implantlar çok yaygın ve normal kabul ediliyor. Naturel homo-sapiens kalmak isteyen ve kalan çok küçük bir azınlık diğerlerinden tamamen farklı bir bilinç düzeyinde yaşıyor, yapay zekalarla ve modifiye insanlarla tam bir ilişki kurmayı imkansız buluyorlar.

– “Naturel” insanlar soyu tükenmemesi için koruma altına alınmışlar. Zayıflıklarına ve eksikliklerine karşın naturel insanlara yapay zekalar tarafından kendilerinin yaratanı oldukları için saygı gösterilmektedir.

– Her türlü bilgi ve beceri anında yüklenebilir ve kavranabilir olduğundan, eskiden normal insanların yaşadığı yıllarca süren bir mücadele olan öğrenme prosesi artık zeki varlıkların çoğunluğu için anlık bir işlem haline gelmiş. Zaman alıcı bu yükten kurtulmuş olan yapay zekalar artık enerjilerini yeni keşif ve katkılarda bulunmak için harcıyorlar.

– Yapay zekalar dikkat ve enerjilerini sayısız farklı yöne taksim edebiliyor ve bu şekilde aynı anda birçok uğraşın idaresini birlikte sürdürebiliyorlar.

– Femtomühendisliğin (nanomühendislik ve pikomühendislikten sonra şimdi de metrenin katrilyonda biri boyutlar ölçeğinde çalışma) mümkün bir teknoloji olabileceği anlaşılıyor..

– Yapay zekalar hepsi için ortak bir elektronik dil ile iletişimde bulunuyorlar.

– Makinelerin yarattığı müzik ve görsel eserler normal insanların kavrayamadığı ışık ve ses frekansı spektrumlarını kullanıyor.

– ABD’deki bebek patlaması döneminden kalma yaştaki (1946-1964 arası doğumlu) bazı insanlar hala hayatta ve iyi durumdalar.

– Çoğu zeki varlık yazılım esaslı olduğundan bilgisayar virüsleri en önemli tehdit durumunda.

– Yapay zekalar asıl kopyalarının ölme riskine karşı bir tür ölümsüzlük güvencesi olarak sürekli kendilerinin yedek kopyalarını çıkartıyorlar.

– Gelişmiş bilgisayarlar ve tıbbi ölümsüzlük sayesinde hem makineler hem de insanlar için “tahmini ömür” diye bir kavram artık kalmamış halde.

– Gelecekteki şehirlerin sadece karaları değil denizaltını da kapsaması sözkonusu olacak.
– 22nci yüzyıl yaklaşırken teknolojik değişim hızı artarak sürmektedir.

Veee.. binlerce yıl sonra….

– “Akıllı varlıklar evrenin kaderini düşünüyorlar”. Bu muhtemelen insanlar tarafından yaratılan yapay zekaların tüm evrene hükmetme ve belki de onu olası bir ölümden kurtarma güçlerinin olacağı anlamını da taşımaktadır. ..

Kaynak: radikal, wikipedia, liberteryen.org, Ruhu Olan Makineler Çağı

Derleyen : Deniz KARTAL

www.dunyalilar.org

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu