Kültür-Sanat

Görünmeyen Hükümet CIA

“Bugün Amerikada iki hükümet var: birisi görünen, diğeri görünmeyen. Birinci hükümet, vatandaşların gazetelerden, çocukların yurttaşlık bilgisi kitaplarından öğrendikleri hükümettir. İkincisi ise, soğuk savaşta Amerikanın politikasını yürüten birbiri içinde geçmiş, gizli mekanizmadır.”

“Bugün Amerikada iki hükümet var: birisi görünen, diğeri görünmeyen. Birinci hükümet, vatandaşların gazetelerden, çocukların yurttaşlık bilgisi kitaplarından öğrendikleri hükümettir. İkincisi ise, soğuk savaşta Amerikanın politikasını yürüten birbiri içinde geçmiş, gizli mekanizmadır.”

Onur Yayınları arasında yayınlanmış David Wise ile B. Ross’un “Görünmeyen Hükümet CIA” adlı kitap, CIA’nın görünmeyen hükümet olduğunu ortaya koyuyor. CIA’nın neredeyse, ABD Başkanı tarafından bile denetlenemeyeceğini birçok örnekle belirtiyor. Aslında eski bir kitap birinci baskısı 1966 yılında yapılmış. Ancak daha o zaman bile CIA’nın nasıl örgütlendiğini ortaya koyması açısından önemli bir çalışma, ancak güncellenmeye ihtiyacı var. CIA geçen on yıllar içinde teknolojiyi kullanmaya başladı, gelişti ve yeni stratejiler üretti. CIA kendisini göstermiyor, ancak dünyada eskisinden olduğundan çok daha etkindir.
Kitapta Türkiye’nin 22 ilinde de CIA ajanı olduğu dile getiriliyor. Ancak bu sayı şimdi çok daha fazladır tahminimce.
Yine kitapta CIA ile üniversiteler arasındaki ilişki de ortaya konuyor. CIA’nın bazı araştırmaları finanse ettiği ve üniversitelerin de CIA’ya personel temin ettiği dile getiriliyor. Örneğin şöyle deniliyor:
“Massachusetts Teknoloji Enstitüsü Uluslararası Araştırmalar Merkezi, 1950 yılında, CIA’nın parası ile kurulmuş ve CIA Karargahındakine benzer bazı usulleri aynen benimsemiştir. Kapılarında silahlı nöbetçiler beklemekte ve çalışan akademisyenler giriş ve çıkışlarında özel kimlik kartlarını göstermek zorunda bulunmaktadırlar.” (s.75)
Bu bölüm MİT olarak bilinen bu üniversiteye bağlı olarak çalışıyor. Bu üniversite aynı zamanda Noam Chomsky’nin ders verdiği üniversite. CIA’nın sızmadığı hiçbir yer yok, özellikle de ABD’de.

Amerikan filmlerinde klasik bir sahne vardır: Ulusal Güvenlik (National Security) denildiğinde akan sular durur ve sahnede olan kim varsa geri çekilir. Sanki sihirli iki kelimedir bu. Bu kelimeler duyulunca ortada ne yasa kalır, ne de sorgulama, artık her şey mübahtır. İşte bu kitap, bunu da ortaya koyuyor.

Görünmeyen Hükümeti yöneten de özel bir grup. Karar mekanizmasının çekirdeği işte bu grup.
“Özel Grup, Eisenhower zamanında, başkanlığın 54/12 nolu gizli emriyle kurulmuştur ve bugün bile “54/12 Grubu:” diye anıldığı olur. Bu grup, Görünmeyen Hükümetin “‘beyni” gibidir ve istihbarat topluluğunda bile grubun varlığından pek az kişinin haberi vardır. Özel Grup haftada bir kez toplanan ve Birleşik Devletler istihbarat Kurulunun kararına bırakılması doğru görülmeyen fazla önemli işler üzerinde karar verir. Amerika Birleşik Devletleri’ni ve bazen de bütün dünyayı savaşa sürükleyebilecek kararlar işte bu birkaç kişinin oluşturduğu grup tarafından alınır.” (s.81)
“Dünyanın bütün başkentlerindeki Amerikan Elçiliklerinin hemen hepsinde herkesin giremeyeceği ya bir kat ya da bir kısım vardır. İşte burası CIA’ya tahsis edilmiştir.” (s. 78)
ABD elçisi bile elçilikte görev yapan CIA ajanına karışamıyor.
CIA’nın görevleri şu beş maddede özetleniyordu:
1. Ulusal Güvenlik Kuruluna; bakanlıklar ile diğer hükümet kuruluşlarının ulusal güvenlikle ilgili haberalma faaliyetleri hakkında tavsiyelerde bulunmak.
2. Bu gibi haberalma faaliyetlerinin düzenlenişi için Ulusal Güvenlik Kuruluna tavsiyelerde bulunmak.
3. Ulusal Güvenlikle ilgili haberalmayı değerlendirmek ve sonuçların ilgili hükümet makamları arasında dağılımını sağlamak. Örgütün polis kuvveti, sorguya çekme ve yasa koyma yetkisi ya da iç güvenlik görevi yoktur.
4. Mevcut haberalma örgütlerinin işlerini kolaylaştırmak için Ulusal Güvenlik Kurulunun, merkezi olarak daha
iyi yürütülebileceğine karar verecek ortak ek hizmetleri yapmak,
5. Ulusal Güvenlik Kurulunun zaman zaman gerek duyacağı, ulusal güvenliğe etkili olabilecek haber almayla ilgili diğer görevleri yerine getirmek.” (s.54-55)”

Görünmeyen Hükümet CIA, David Wise-Thomas Ross, Yayın yılı: 1976, Onur Yayınları, Ankara.

Erol Anar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu