Kültür-Sanat

Eko – Sosyalist Paradigma

Fikret Başkaya’nın “Eko – Sosyalist Paradigma Komünist Topluma Giden Yol” isimli yeni kitabı çıktı.

fikret_başkaya_paradigma

“Sosyal mahiyetteki sorunlar, ekolojik sorunlardan ayrı ele
alınamaz. Zira, bunlar madalyonun iki yüzüdür. Bu da sosyali
ekolojikleştirmeyi, ekolojiyi de sosyalleştirmeyi gerektirir.”

Fikret Başkaya, mevcut sistemi çözümleyip radikal bir biçimde
eleştirdiği, bunu yaparken de birbiriyle etkileşim içindeki sosyal ve
ekolojik sorunlara çözümler ürettiği çalışmalarının bu son halkasında
“eko-sosyalist paradigma”ya ve komünizme işaret ediyor.
Önce “Komünizmi nasıl bilirsiniz?” diye soruyor Fikret Başkaya
ve başlıyor “müşterekler”i anlatmaya. “Ütopya”, “insan doğası”,
“devletleştirme”, “sosyalleştirme”, “sönümlenme” gibi kavram ve
tartışmalar da yanında.
Ardından sıra “modernite, ilerleme ideolojisi ve kapitalizm”e geliyor.
Yani “ekonomik büyüme ve kalkınma” ile birlikte sistemin sınırlarına
geliyor, ihtiyaçlar ile kaynaklar arasındaki ilişkinin nasıl kurulması
gerektiğine.
Bir sonraki adımda büyümenin bir diğer yüzü olarak ekolojik yıkım
çıkıyor karşımıza. “Muasır medeniyetler seviyesi”, “Sosyal Avrupa”,
“demokrasi” retoriği, kapitalizm dâhilinde kalkınmanın mümkün
olup olmadığı ve benzeri konular, Başkaya’nın açtığı diğer tartışma
başlıkları.

“Eko-sosyalist paradigma”yı sunarak bitiriyor çalışmasını Başkaya.
Kapitalizme karşı, tek bir alanda değil, ekonomik, sosyal, ekolojik ve
etik boyutlarıyla bütünsel bir alternatif geliştirmenin önemini ortaya
koyuyor. Bu bağlamda ekonomik planlama, ekolojik planlama ve
demokratik planlama tek tek ve birbiriyle ilişkisi içinde ele alınırken,
en sonda da işçi hareketi ile eko-sosyalizm arasındaki ilişki ve ekososyalist mücadelenin yeni özneleri irdeleniyor.

Siteye eklediğimiz son yazılara göz gezdirmek isterseniz.

Dünyalılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu