Ne Yapmalı?

İstanbul Kuzey Ormanları Savunmasına Davet!

İSTANBUL ORMANLARI’NIN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ SEMPOZYUMU

5-6 Aralık 2013
Barış Manço Kültür Merkezi (BMKM)
Caferağa Mah. Nailbey Sokak / Kadıköy

Amaç

İstanbul; nüfusu 15 milyonu aşmış ve kişi başına düşen yeşil alan miktarı gelişmiş ülkelerin çok altında kalmış olan dünyanın en büyük kentlerinden biridir. Kentin sadece kuzeyinde kalmış olan ormanlar, büyük baskı altında olup son yıllarda hem yasal değişiklikler hem de yapılaşmanın kuzeye doğru kayması, büyük projelerin kuzey ormanlarının çevresinde ve içinde yoğunlaşması, ormanlar üzerindeki baskıyı geri dönüşümsüz bir noktaya getirmiş, kuzey ormanları hem içinden hem de kenarından çökmeye başlamıştır. Koruma kanunlarındaki “korumama” hükümleri, maden yasası, su izinleri, 3.köprü ve bağlantı yolları, 3.havaalanı gibi projelerle İstanbul’un kuzey ormanları üzerindeki baskılar, daha şimdiden gözle görülür bir yok oluşa neden olmaya başlamıştır.
Bu bağlamda, en başta Türkiye Ormancılar Derneği Marmara Şubesi olmak üzere meslek odaları, duyarlı sivil toplum örgütlerinin ana görevi, bu sorunları dile getirmek, toplumu bilinçlendirmek ve bilimsel çözüm yolları sunmaktır.
Bu kongrenin amacı, İstanbul Ormanları ve üzerindeki baskıları bilimsel bir dille gündeme taşımak, tartışmak, toplumun her kesimini bilgilendirmek, bilinçlendirmek ve sorunlara karşı bilimsel çözüm yollarını sunmaktır.

Kapsam

Ülkemiz genelinde, son dönemdeki hükümet politikaları nedeniyle çevre ve orman sorunlarının giderek arttığı bir gerçektir. Bu bağlamda hükümet politikaları, Türkiye’nin en büyük ve en kalabalık, buna karşın da yüz ölçümü en küçük illerinden biri olan İstanbul’u, sorunların da merkezi haline getirmiştir. Bu bağlamda kongrenin kapsamı, sorunları, çevre ve orman problemlerinin en şiddetli yaşandığı İstanbul özelinde dile getirmek ve bilimsel çözüm yollarını tartışmaktır.

Düzenleyen Kuruluş

Türkiye Ormancılar Derneği Marmara Şubesi

Düzenleme Kurulu

Prof. Dr. Ünal Akkemik İ. Ü. Orman Fakültesi/TOD Marmara Şubesi
İsmail Başoğlu TOD Marmara Şubesi Başkanı
Musa Şahin TOD Marmara Şubesi
Rüya Yılmaz TOD Marmara Şubesi
Koray Doğan TOD Marmara Şubesi

Destekleyen Kuruluşlar

Orman Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi
Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi
Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi
Peyzaj Mimarları Odası İstanbul Şubesi
Çevre Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi
ÇEKÜL
TEMA

SEMPOZYUM PROGRAMI

Karikatür Sergisi: Çizgilik-Kamil Masaracı (Sempozyum Süresince)

1.GÜN (05 Aralık 2013)

09.00-10.40 KAYIT VE AÇILIŞ
09.00-10.00 Kayıt
10.00-10.40 Açılış Konuşmaları

10.40-11.00 ARA

11.00-12.15 I. OTURUM: İSTANBUL’UN BİYOÇEŞİTLİLİĞİ VE ORMANLARI

11.00-11.25 Kentsel Biyolojik Çeşitlilik Açısından İstanbul
(Prof. Dr. Meral AVCI, İ. Ü. Edebiyat Fakültesi)

11.25-11.50 Osmanlı’dan Günümüze İstanbul Ormanları ve Yaklaşımlar
(Prof. Dr. Alper H. ÇOLAK, İ. Ü. Orman Fakültesi)

11.50-12.15 1970’den Günümüze İstanbul İlinde Arazi Kullanımı, Değişimi ve Ormanlar (Abbas ŞAHİN, Orman Yük. Müh.–Kamu Yönetimi Uzmanı-Türkiye Ormancılar Derneği)

12.15-14.00 ÖĞLE YEMEĞİ

14.00-15.15 II. OTURUM: ORMAN VE ŞEHİRLEŞME I

14.00-14.25 Kentsel Büyüme ve Kentsel Dönüşümün İstanbul Kuzey Ormanları Üzerindeki Baskıları
(Yrd. Doç. Dr. Seher Demet YÜCEL, Şehir Plancıları Odası)

14.25-14.50 İstanbul’un Dönüşen Peyzajları
(Doç. Dr. Hayriye EŞPAH, Peyzaj Mimarları Odası)

14.50-15.15 İstanbul’da Planlanan Büyük Projeler, Kentsel Dönüşüm ve Ormanlar Üzerine Etkileri: Başka Çözümler mümkün mü?
(Senem KOZAMAN, Çağdaş Kuşçu ŞİMŞEK, Prof. Dr. Betül ŞENGEZER, Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi)

15.15-15.45 ARA

15.45-17.00 III. OTURUM: ORMAN VE ŞEHİRLEŞME II

15.45-16.10 İnsan Doğa İlişkisinde Egemenlik mi/Bütünleşeme mi?
İstanbul’daki Kentsel Gelişme/Yeşil Alan Çelişkisi
(Çağdaş Kuşçu ŞİMŞEK, Senem KOZAMAN, Prof. Dr. Betül ŞENGEZER, Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi)

16.10-16.35 İstanbul’un Kuzey Ormanları Üzerindeki Tehditlerin Çevresel Açıdan Değerlendirmesi
(Menekşe KIZILDERE, Çevre Mühendisleri Odası)

16.35-17.00 Yeşil Doku ve Ormanların Korunmasında Sivil Toplum Örgütlerinin Yeri ve Toplumsal Duyarlılık
(Burcu Yazlar, ÇEKÜL)

2.GÜN (06 Aralık 2013)

9.30-10.45 IV. OTURUM: YASA DEĞİŞİKLİKLERİ VE ETKİLERİ I

09.30-09.55 Milli Parklar Yasası ve Tabiat Parkı Uygulamaları, Etkileri ve Çözüm Önerileri
(Hüsrev ÖZKARA, Doğa Koruma ve Milli Parklar Eski Genel Müdürü)

09.55-10.20 Korunan Alan Kavramı ve “Tabiatı ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Kanunu Tasarısı” ile İlgili Bir Değerlendirme
(Prof. Dr. Yalçın KUVAN, İ. Ü. Orman Fakültesi)

10.20-10.45 ÇED Gerçeği, Maden ve Turizm Yasaları, Etkileri ve Çözüm Önerileri
(Prof. Dr. Aynur AYDIN, İ. Ü. Orman Fakültesi/Orman Müh. Odası II. Bşk., Yrd. Doç. Dr. O. Devrim ELVAN, Yrd. Doç. Dr. Nimet VELİOĞLU, İ. Ü. Orman Fakültesi)

10.45-11.15 ARA

11.15-12.30 V.OTURUM: YASA DEĞİŞİKLİKLERİ VE ETKİLERİ II

11.15-11.40 İstanbul’daki 2/B Sorunu
(Doç. Dr. Orhan SEVGİ, İ. Ü. Orman Fakültesi)

11.40-12.05 Mekânsal Planlama, Mekâna Müdahale ve Sonuçları Açısından 2B Alanları: Beykoz İlçesi Örneği
(Prof. Dr. Sedat AVCI, Ayşe Duran KARACA, İ. Ü. Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü)

12.05-12.30 İstanbul Orman Ekosistemi, Son Büyük Projeler ve Hukuk
(Av. Ömer AYKUL, TEMA/İstanbul Barosu)

12.30-14.00 ÖĞLE YEMEĞİ

14.00-15.15 VI. OTURUM: İSTANBUL ORMANLARINDAKİ EKOLOJİK SORUNLAR I

14.00-14.25 Kentleşme ve Su Havzalarına Etkileri: Avrupa Yakasından Örnekler
(Prof. Dr. Kamil ŞENGÖNÜL, Doç. Dr. Yusuf SERENGİL, İ.Ü. Orman Fakültesi)

14.25-14.50 İstanbul’da Nüfus Artışı ve Genişlemenin Yaban Hayatı Üzerine Etkileri ve Çözüm Önerileri
(Doç. Dr. Zeynel ARSLANGÜNDOĞDU, İ. Ü. Orman Fakültesi)

14.50-15.15 İstanbul Ormanlarından Piknik Amaçlı Yararlanma ve Etkileri: Belgrad Ormanı Örneği
(Yrd. Doç. Dr. Sinan DESTAN, İ. Ü. Orman Fakültesi)

15.15-15.35 ARA

15.35-16.25 VI. OTURUM: İSTANBUL ORMANLARINDAKİ EKOLOJİK SORUNLAR II

15.35-16.00 İstanbul’un Önemli Doğa Alanları ve Yatırım Projelerinin Etkileri
(Süreyya İSFENDİYAROĞLU, Doğa Derneği)

16.00-16.25 İstanbul Kuzey Ormanlarının Savunmasında Sivil İnsiyatifler ve Toplumsal Duyarlılık Açısından Önemi
(Ali YILDIRIM, Kuzey Ormanları Savunması)

16.25-17.00 SEMPOZYUM SONUÇ RAPORUNUN SUNUMU VE KAPANIŞ

Etkinliğin facebook adresi

https://www.facebook.com/events/1379068289007647/?notif_t=plan_user_invited

Dünyalılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu