Ne Yapmalı?

Tarihi Yarımada’da Ne Oluyor?

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ), Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü; kent gündeminde yer alan ve İstanbul’un mekânsal yapısını etkileyen büyük kentsel projeleri şehircilik bilimi bağlamında irdeleyerek, uzmanlarla birlikte farklı ortamlarda tartışmayı sürdürüyor.

Tarihi Yarımada’ya yapılan radikal müdahaleleri tartışmaya açan “Tarihi Yarımada’da Ne Oluyor?” paneli, 27 Şubat 2014 Perşembe günü MSGSÜ Sedad Hakkı Eldem Oditoryumu’nda gerçekleşecek.

Panelin Konusu:
Tarihi Yarımada; gerek İstanbul kent bütünündeki konumu, gerek sahip olduğu insanlığın ortak mirası olan kültürel ve tarihsel değerleri ve kent yaşamının içinde geçtiği alanlarla birlikte özgün bir yapıya sahiptir. Ancak bu özgün yapı; büyük ulaşım projeleri (Marmaray, Avrasya tüneli, Metro bağlantıları, transfer merkezi), kentsel dönüşüm projeleri (Süleymaniye, Fener-Balat-Ayvansaray, Sulukule), restorasyon ve rökonstrüksiyon projeleri (Karasurları, anıtsal ve sivil mimarlık yapılarına yapılan müdahaleler), sur koruma bandındaki projeler (Yedikule bostanlarındaki rekreasyonel düzenlemeler), kıyı alanlarındaki projeler (Yenikapı dolgu alanı) ile büyük değişimler geçirmektedir.

Siluetteki bozulmalar, kıyı kenar çizgisi ile birlikte yarımadanın topografyasının değişimi, karasurlarının özgün yapısının bozulması, ihya edilen yapılarla birlikte mimari karakterin deformasyonu, var olan mahalle kültürünün ortadan kaldırılarak yeni kimliksiz yerleşme alanlarının ortaya çıkışı bu büyük değişimlerin bazı örnekleri olarak gösterilebilir. Panelde, bu büyük değişimlerin Tarihi Yarımada’nın mekânsal yapısındaki etkilerinin tartışılması hedeflenmektedir.

Moderatör:
Gülşen Özaydın, MSGSÜ Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Öğretim Üyesi

Panelistler:
Engin Akyürek, İÜ Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü, Bizans Sanatı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi
İclâl Dinçer, YTÜ Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Öğretim Üyesi
Zeynep Eres, İTÜ Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Ana Bilim Dalı Restorasyon Bölümü Öğretim Üyesi
Aykut Köksal, MSGSÜ Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Öğretim Üyesi
Jean-François Pérouse, İstanbul Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü Müdürü

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu